COLUMNS

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

Identiteit 1

PolitiekPosted by Herco de Boer 14 Oct, 2007 13:37:39

De volgende woorden sprak Maxima (de Argentijnse, getrouwd met de kroonprins van Nederland) op 24 spetember 2007 naar aanleiding van de presentatie van het rapport van de WRR: "Identificatie met Nederland".

"'De' Nederlander bestaat niet. Als troost kan ik u zeggen dat 'de' Argentijn ook niet bestaat".

Wat moeten wij Nederlanders hier nu mee?

Ten eerste had ik wel zoiets verwacht.
Wie in ons land bang is dat opgaan in het grote Europa betekent "het verliezen van de Nederlandse identiteit" moet eerst wijs gemaakt worden dat die Nederlandse identiteit niet bestaat. Het is een opmaat naar invoering van het Europese Verdrag dat klaar ligt om door alle leden goedgekeurd te worden. Een referendum komt er dus nu niet, want we zouden wel eens nog een keer NEE kunnen zeggen.
De volgende stap zou zijn dat ons verteld wordt dat onze Nederlandse Identiteit, eigenlijk een Europese identiteit is - ik denk niet dat ze zó dom (obvious) zullen zijn. Alhoewel: uit het WRR-rapport:"Dit uitgangspunt geldt naar het oordeel van de raad niet alleen voor de Europese identiteit, maar is in bredere zin van toepassing." Ergens anders staat dat deze "Europese identiteit" wordt gestimuleerd door een volkslied en een vlag (en natuurlijk de euro). Zou daarom Nederland ook een ander volkslied moeten krijgen? Om het tegenovergestelde te bereiken: de Nederlandse identiteit afbreken ten gunste van de Europese identiteit?

Maar goed, dat is tot daaraan toe. Behalve die ene zin die citeerde wordt over derest van Maxima's speech nauwelijks gerept, terwijl dat toch belangrijk is. Hier nog een stukje:

"Twee jaar geleden waren mijn man en ik op bezoek in Marokko. We hadden een groepje jonge Nederlanders meegenomen. De helft van hen had een Marokkaanse achtergrond. Zij waren onze gidsen en onze tolken. Ik herinner me een bezoek aan een Koran-school in Marrakesh. Voor ons een onbekend terrein. Maar zij maakten ons wegwijs in de ideeën en gebruiken. Moeiteloos vertaalden ze heen en weer tussen Marokkaans en Nederlands. Wat geweldig, om thuis te zijn in twee culturen en moeiteloos van de een naar de nader te kunnen springen. Bruggenbouwer te kunnen zijn. Ik was enorm trots op hen.

Een ander voorbeeld. Vorig jaar was ik vanuit mijn interesse te gast bij een aantal gesprekken van Pauline Meurs met studenten. Het ging over de ontwikkeling van hun eigen identiteit en wat het voor hen betekent Nederlander te zijn. Een van de studenten was Semra, een studente Rechten. Zij vertelde dat ze bij het slagen voor haar eindexamen haar schooltas had gehangen aan een mast met twee vlaggen: een Turkse en een Nederlandse. Een mooi beeld. Een bungelende schooltas. Twee feestelijk wapperende vlaggen. Wel één mast."

Grappig dat hier twee voorbeelden gegeven worden over allochtonen. Maar we hadden het toch over de NEDERLANDSE identiteit? Is het dan vreemd als je naar allochtonen kijkt, je de Nederlandse identiteit niet vindt?

Het lijkt er sterk op dat er een verband is tussen ontkennen van de Nederlandse identiteit ten gunste van de allochtonen. Je gaat je dan afvragen waarom er een inburgeringscursus nodig zou zijn! Nou, misschien willen ze die afschaffen en ontkennen van een Nederlandse identiteit is een opmaat daartoe.

Laten we eens naar Argentinië kijken. Dat heeft een bevolking van ca. 40 miljoen zielen. Daarvan zijn 700.000 personen "inheems". Valt het u wel eens op dat de term "inheems" wordt gebruikt voor autochtonen die hun land zijn kwijt geraakt aan allochtonen?
In het geval van Argentinië hebben we het over Spaanse allochtonen die het land hebben overspoeld. De identiteit van Argentinië is dan ook waarschijnlijk niet veel anders dan die van Spanje, alhoewel de tijd en de omgeving dat wel zal hebben bijgeschaafd.

Hoe zit het met Kosovo?
Kijk op Wikipedia, want de geschiedenis van dat gebied is ingewikkeld. De Turken van het Ottomaanse rijk richtten bij bestuurlijke hervormingen van 1864 de provincie Kosovo op. Dat zorgde voor een grote volksverhuizing en met name islamitische en Rooms-katholieke Albanezen en Turken kwamen zich massaal in dit Servische Kosovo verstigen. De verhouding Serviërs / niet-Serviërs veranderde en begin 20e eeuw was de verhouding 50-50.
Kosovo kreeg vervolgens een grote groep immigranten uit Albanië te verwerken. En uiteindelijk zijn de autochtone Serviërs verdrongen door de allochtonen Albaniërs. Tegelijkertijd werd Kosovo islamitisch. Verschil in Taal en Religie scheidt de Serviërs en Albaniërs. Het gebied zou nu aan Albanië moeten toekomen, ware het niet dat de albanese Kosovaren niet voor niets dat land zijn ontvlucht. Men denkt dus aan zelfbestuur - met andere woorden: Servië raakt een gebied kwijt waar haar identiteit in de vorm van het Merelveld en een heilig klooster ligt.

Twee pijlers die een volk identiteit geeft zijn de Taal en de Religie. In Kosovo is dat fout gegaan - van integratie was nauwelijks sprake - de toestroom aan Albanezen heeft de Servische provincie Kosovo een andere identiteit gegeven. Er is dus wel een Kosovaarse identiteit, maar die was eerst Servisch en is nu Albanees.

Niet voor niets verlangt Nederland van de allochtonen dat ze Nederlands leren. We verwachten echter niet dat ze hun geloof afzweren. De Islam is sterk verbonden met een andere taal, namelijk het Arabisch. Een verschil tussen Turken en Marokkanen is er ook, maar beide verschillen weer met de Nederlandse identiteit. Als er iemand met een mes wordt neergestoken is de dader in 9 van de 10 gevallen een Marokkaan. Heeft het dragen van een mes misschien iets te maken met de Marokkaanse identiteit en niet met de Nederlandse?

Ik weet niet wat het WRR en Paulune Schreurs bedacht hebben bij het verkondigen dat de Nederlandse identiteit niet bestaat, maar misschien moeten we eens kijken naar de autochtonen om die identiteit te vinden.

wordt vervolgd....

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post4