COLUMNS

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

2008

AlgemeenPosted by Herco de Boer 05 Jan, 2008 00:08:44

Moet ik nou nog terugkomen op de kersttoespraak van Hare Majesteit? Dat was al weer vorig jaar, nietwaar? En eerlijk gezegd heb ik de toepspraak helemaal niet gehoord, want ik ben niet zo nieuwsgierig naar wat zij aan ons mede te delen heeft. Uit de Metro moest ik halen dat onze koningin het niet eens de moeite vond om haar speech aan ons, haar landgenoten, te richten: ze viel met de deur in huis ….. of misschien had ze het helemaal niet tegen ons allemaal.

In ieder geval voelde Geert Wilders zich wel aangesproken, maar aangezien ik de speech niet ken, kan ik er niet over oordelen of dat terecht is. Heeft Beatrix haar volk eigenlijk nog bedankt voor het onderhoud aan haar privéjacht De Groene Draack?

Nou ja, we hebben toch geen zicht op wat er allemaal met ons belastinggeld gebeurt. En als we dat wel zouden hebben, zouden we er toch niets aan kunnen veranderen, want de regering beslist en die is door ons gekozen. Maar zou de overheid wettelijk niet verplicht zijn om zich te verantwoorden over hoe zij ons geld uitgeeft? Of geldt dat alleen voor niet-overheids instellingen en stichtingen.

Nou ja, “wat niet weet, wat niet deert” geldt vooral in de politiek, daarom zijn daar zoveel geheimen. Niet voor niets gaat veel informatie zelfs voor jaren achter slot en grendel – en als die informatie vrijkomt moeten geschiedenisboeken herschreven worden. En wie wat te verbergen heeft doet dat niet voor niets. God weet wat men bespreekt tijdens de Bilderberg conferenties en waarom dat geheim moet blijven.

2008 dan maar.

Het nieuwe jaar begon, zoals elk jaar, met een wereldwijde aanslag op het milieu: er ging in ons land dit jaar al wéér voor meer geld aan CO2, zwavel en zware metalen (siervuurwerk) de lucht in. En dan heb ik het dus nog niet over de geluidsoverlast en de ongelukken die ermee gebeuren; “friendly fire” zal ik maar zeggen. Het in brand steken van auto’s is overigens ook niet echt goed voor het milieu. Maar goed, Al Gore was ook alweer “vorig jaar” en het is maar goed dat er landen in de wereld zijn waar mensen geen vuurwerk kunnen betalen.

In ieder geval heeft onze overheid hiermee weer een aanwijzing dat het nog steeds goed gaat met de economie en dat er nog genoeg te halen blijft bij het volk. De 11 miljoen schade waarmee we het nieuwe jaar begonnen kan dan ook wel weer met ons afgerekend worden. En het is niet de vervuiler die betaalt, want ik betaal ook belasting.

Twee januari 2008, het begin van een actie: “Benoemen en Bouwen”. Waarschijnlijk gesteund door de kersttoespraak van de koningin (nogmaals, die heb ik niet gehoord) voelde Doekle Terpstra zich geroepen zijn actie tegen de “verWildering” tegen te gaan. Doekle heeft spijt van dat woord, want dat wordt nu tegen hem gebruikt en Geert Wilders, die zich al opwond over de kersttoespraak (die ik niet …) voelt zich nu ook misbruikt door deze actie.

Net zoals de “blanke elite” zich tegen Fortuyn keerde, lijkt nu hetzelfde te gebeuren tegen Wilders. Geen Tweede Wereldoorlog opmerkingen meer (daar heeft de politiek dan in ieder geval van geleerd), maar toch heeft Doekle de schijn tegen zich en dat betekent dat deze actie veel kritiek zal krijgen. En hoe meer er zal worden ondernomen om deze actie toch te laten slagen, hoe harder het tegengeluid wordt. of zoals Ifshan Ellian zegt: “deze actie is juist pro-Wilders”

Als de oproep van de andere kant was gekomen, de allochtoonse bevolking, waarvan gelukkig slechts een hele kleine minderheid oorzaak is van de integratie-problemen in dit land, dan zou dat veel beter geweest zijn. De oplossing moet van binnenuit komen, dus vanuit de allochtoonse groepen zelf.
Dat het probleem vooral om de Islam draait is iets wat de elite in dit land niet wil horen en de moslimgroepen ook niet. Helaas, maar het is toch echt zo en dat zullen ze toch echt een keer moeten “benoemen”, anders is er geen oplossing.

Het zal de islamitische gemeenschap altijd kwalijk genomen worden dat ze stil bleven, toen ze juist haar stem had moeten laten horen. Zoals na 9/11 en de dood van Theo van Gogh, toen het stil bleef, behalve enkele uitingen van blijdschap vanwege de tragische gebeurtenissen op 9/11 2001.

Het initiatief van “Benoemen en bouwen” komt weer van de autochtone elite en lijkt daarom op een excuus aan de vooral islamitische bevolking en dat is een verkeerd uitgangspunt.
Ik ben het eens met het woord “benoemen”. Het zal tijd worden, want de tendens was tijdens Paars anders en toen Pim Fortuyn inderdaad begon te ‘benoemen” werd hij verguisd en de hele wereldoorlog er bijgehaald. D’66 vond het nodig om Anne Frank erbij te halen. Natuurlijk wordt er nooit bij gezegd dat het feit dat de Nederlandse regering en het koningshuis in 1940 vluchtten en daardoor het burgerlijk bestuur aan de Duitsers overlieten, het doodvonnis was getekend van 90% van de joden in ons land. Er wordt ook verzwegen dat tijdens het huwelijk van Bernhard en Juliana het Horst Wessellied moest worden gespeeld, toen al een omstreden Nazi-lied, dat na de oorlog werd verboden en nog steeds verboden is. Heeft u wel eens beelden gezien van het huwelijk van Bernhard en Juliana? Precies!

Maar dat was toén. Nu is het al weer 2008.
Hoewel er natuurlijk maar weinig is veranderd ….. de afgelopen 5000 jaar.

PS. kijk nog even op milieu-centraal over de schadelijke stoffen in vuurwerk.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post14