COLUMNS

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

TWEE INTERESSANTE SITES (2)

WetenschapPosted by Herco de Boer 15 Aug, 2009 23:00:05

"We start with a point".
Zo beginnen alle video's van YouTuber 10thdim.

De eerste interessante site is te vinden onder Religie en het wordt nu dus tijd (!) om de andere site voor te stellen.
Het valt onder het kopje wetenschap, maar eigenlijk is het op de grens, want als we het hebben over quantum fysica, branes en de 10e dimensie dan begeven we ons op een theoretisch gebied van de wetenschap waar veel wetenschappers niet eens aan willen omdat de consequenties wonderlijker zijn dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen.

Nee, het is geen geval van "geloven of niet", maar het is een gevolg van problemen die in de wetenschap verklaard kunnen worden via de wiskunde - het gevolg was wel dat er een vijfde dimensie moest worden ingevoerd.

In deze YouTube video van TEDtalk legt Brian Greene uit hoe dat in zijn werk ging. Een zéér interessant en duidelijk verhaal.

Algemeen wordt TIJD als vierde dimensie aangegeven. Maar dat gaat eigenlijk ons voorstellingsvermogen te boven terwijl we er toch altijd gebruik van maken.
We weten eigenlijk niet eens of TIJD wel bestaat, of dat we het gewoon moeten zien als een extra dimensie. Sinds Einstein weten we immers dat ons universum gezien moet worden als ruimte-tijd en niet alleen als ruimte.

Maar om voor te stellen wat TIJD nu eigenlijk is, blijft een probleem.
Brian Cox leidt ons rond in een programma hierover, dat op YouTube is te vinden, geknipt in 5 afleveringen: hier is het eerste deel van What Is Time.

U kunt alle 5 afleveringen zien, maar een antwoord wordt niet echt gegeven: we weten eigenlijk niet wat TIJD is.
Hetzelfde probleem vinden we met wat AANTREKKINGSKRACHT, graviteit, eigenlijk is. Dat was de aanleiding voor Einstein's theorie over de gebogen ruimte-tijd, wat op zijn beurt weer allerlei andere ontwikkelingen tot gevolg had.

Hoeveel dimensies er zijn is niet met zekerheid te zeggen, maar theoretisch komt men wel op 26 dimensies. Volgens één theorie, de zogenaamde M-theorie, is het aantal dimensies 10 of 11. En dat kunnen we ons wel voorstellen, maar dat bleek pas toen ik bij toeval op YouTube de videos van 10thdim zag.

Ik was er erg onder de indruk, want voor het eerst wist ik me een voorstelling te maken van de 10 dimensies.
10thdim maakte het in twee delen, (deel 1), maar heeft het op deze site ook als één aflevering gezet.
Aan het einde van de video is de volgende tekst te lezen:

This animation presents the ideas from chapter one of a new book called "Imagining the tenth dimension". While this "way of imagining" is not the accepted explanation for string theory, it does have thought-provoking connections to many people's impression of how our reality is constructed.
For further info and the discussion forum, visit www.tenthdimension.com

En die laatste site, tenthdimension, is dan ook de site waar het om gaat. Youtuber 10thdim is ook de man van de site en auteur van het boek dat "Imagining the tenth dimension" heet.

Hij heet Rob Bryanton, komt uit Canada en is ook musicus. Hij componeerde veel liedjes die de problemen van dimensies als onderwerp heeft. In verschillende van de video's eindigt hij dan ook met een van zijn liedjes.

Op DEZE site is meer te lezen over deze bizondere man.
Ook zijn blog is de moeite waard.
Ik zou zeggen: ga eens kijken waar dit over gaat en met Rob Bryanton zeg ik dan:
Enjoy the journey.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post41

TWEE INTERESSANTE SITES (1)

ReligiePosted by Herco de Boer 29 Jul, 2009 00:14:16

Er zijn twee bizondere sites die ik via YouTube heb ontdekt.
De ene site bespreek ik hier, onder het kopje religie. Het andere zet ik onder Wetenschap.

Ik volg regelmatig de YouTube discussies die over het bestaan van God gaan.
Ik ben niet erg religieus opgegroeid, maar mijn interesse in de Bijbel is er niet minder om.
De reden daarvoor is de Bijbel zelf. Zo heb ik altijd gevonden dat Jezus, zoon van God en een aardse vrouw, een half-god moest zijn. Dat komt voor in de Griekse en de Romeinse traditie, maar NIET in die van de hebreeuwen. Vreemd.

Ik vond dus dat ik terug moest naar de bron om te begrijpen wat er werkelijk stond en daarvoor wilde ik ook begrijpen wat er eigenlijk opgeschreven is en ... bedoeld was.
Het is interessant om te lezen over de overeenkomsten tussen Horus en Christus en Krishna en Christus en gewezen te worden op de typisch boeddhistische uitspraken van Jezus, maar dat zegt mij alleen iets over de persoon Jezus en voor mij gaat het om de kern van het geloof en dat vind ik in de eerste 5 boeken van de Bijbel.

Ik ben dus eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in "de eerste 5 boeken van Mozes", die ik beschouw als het centrum van de drie religies: judaïsme, christendom en Islam.
Het gaat mij om de overeenkomst tussen deze religies en wat daarvan overeind blijft. Als die eerste 5 boeken van Mozes ongeloofwaardig zijn, wat is dan nog de waarde van die drie religies die erop gebasseerd zijn.

Het eerste boek, noemen wij Genesis, wat ook weer een Grieks woord is en géén hebreeuws. Daarbij komt dat in de Joodse traditie het héél belangrijk is dat "géén jota" van de tekst wordt veranderd. Wij zouden zeggen, géén letter mag worden veranderd.
Als het zo belangrijk is dat geen jota mag worden gewijzigd, dan geldt dat zéker voor een vertaling, waarbij géén letter meer ONgewijzigd is. De vraag is wat er verloren is gegaan in de vertaling.

Het woord jota slaat op de letter Yod (Y), de kleinste letter van het hebreeuws alfabet. Die letter is wel zó belangrijk dat het mede de aanduiding voor God is in het tetragrammaton YHVH.
Maar het is niet de enige aanduiding voor God, want YHVH komt pas tevoorschijn in Genesis 2, vers 4 in combinatie met Elohim en dat is de aanduiding voor God die in Genesis 1 wordt gebruikt. En als je dan weer leert dat Elohim een meervoud is, dat als enkelvoud wordt gebruikt dan ga je vragen stellen, die niet zo snel beantwoord worden.

Ik had me daarom al bezig gehouden met de kaballah, die vanuit een bepaalde (joodse) filosofie de geschriften probeert te verklaren. En ook het boek van Friedrich Weinreb: "de Bijbel als Schepping" was heel interessant om te lezen.
Echte antwoorden kreeg ik niet, maar ik begon wel wat meer te begrijpen van de zienswijze.
Maar ik kon niet ontkomen aan het feit dat je de Bijbel pas kan begrijpen als je de taal begrijpt waar het in het is opgeschreven.

Belangrijk verschil tussen de letters die de taal vormt waarin WIJ de Bijbel lezen en de taal waarin het geschreven is, is dat elke letter een betekenis heeft, die, aangevuld met andere letters, per woord een betekenis krijgt. Daarnaast heeft elke letter ook nog eens een getalswaarde. Naast de taal is ook de cultuur van de mensen die die taal bezigden van groot belang. Het verklaart hoe die mensen dachten en uit welk gezichtspunt ze hun omgeving begrepen.
Begrip van de taal waarin het officieel geschreven is, is dus van groot belang.

Als programmatechnicus bij de omroep moest ik ooit een rabbijn opnemen. Wat hij zei heeft indruk op me gemaakt en me geleerd dat niet alleen IK de Bijbel niet begrijp, maar ook al die christenen die nu op YouTube hun God verdedigen middels de Bijbel, nauwelijks snappen wat er eigenlijk staat.

Foute vertalingen en daardoor verkeerde interpretaties hebben geleid tot wanstaltige religieuse ideeën, waarmee die religies ons terug in de tijd gooien, toen de kennis van de mensheid niet zo groot was. Het heeft er ook toe geleid dat onze kennis vele honderden jaren, mischien wel duizend jaar, heeft stil gestaan. Religie werd vooral een controle-middel om mensen in bedwang te houden en uiteraard ook uit te buiten. Dat heeft ook het begrijpen van de Bijbel in de weg gestaan.
De rabbijn legde uit wat het eerste woord in de Torah (of Tanakh) betekende. Het woord dat in ons schrift als "Bereishit" geschreven kan worden. Het eerste boek (Genesis) heeft officieel dan ook de naam van dat woord: Het boek Bereishit.

Dit woord wordt vertaald met: In den Beginne. Maar staat dat er ook?
Het is geen slechte vertaling, maar wat wordt bedoeld met BEGIN.
Dat legde de rabbijn uit op een manier dat ik nooit ben vergeten. Maar ... ik heb nooit een bevestiging hiervan kunnen vinden totdat internet hier op sommige sites op wees. Bijvoorbeeld op deze site.

quote: Everyone knows this verse, even if they know nothing else about the Bible. "In the beginning, God created the Heaven and the Earth." Or, as the original Hebrew should be translated, "When God began to create heaven and earth."

En dat laatste is cruciaal, want het betekent niet een absoluut begin en dus óók niet het begin van het universum. Dat wordt vaak verdedigd door het gebruik van het woord "Hemel", maar dat is een vertaling en betekent bovendien iets anders dan universum. Dus moeten we weer kijken wat er in het orgineel stond en wat dát betekende. En dan ben ik nog maar bij het eerste woord.

Ik kwam de betekenis van Bereishit ook tegen op een andere site:
The word 'B'reishit' does not mean simply 'In the beginning'; it implies 'In the beginning of..': "In the beginning of G'd's creating of the heavens and earth, He said.." This creation, the heavens and earth, came into existence at a particular time but it does not represent the beginning of all time and it does not represent the beginning of all creation.

Wie meer wil weten over de betekenis van dit ene woord en de implicaties die dat met zich meebrengt leze de pagina op deze site.
Op deze twee genoemde sites staat echter niet wat in het hebreeuws geschreven zou zijn als er wel echt "In HET begin.." gestaan zou hebben. En dat was wat de rabbijn wel vertelde. En die informatie is nodig om te laten zien, dat het niet slechts om INTERPRETATIE gaat, maar om de werkelijke betekenis van het woord Bereishit.

Op YouTube werd ik door zthustra opmerkzaam gemaakt op de website http://www.ancient-hebrew.org/

Eindelijk zag ik daar hoe het eigenlijk zat, het verhaal dat de rabbijn op de radio vertelde. Be-reishit kan vertaald worden met "IN-Begin". Dat kan zijn "In EEN begin", of wij zouden ook kunnen zeggen "in HET begin VAN". Als er "In HET begin (In den beginne)" had moeten zijn, dan had er B'hareishit gestaan. De letter Ha geeft het woordje HET aan. Een ANDER woord dus.

Consequentie van de misinterpretatie van dit woord leidt tot CREATIONISME. Mensen die dat idee aanhangen negeren alles wat we van geologie, archeologie, biologie en cosmologie weten en stellen dat het universum (?) ca 6000 jaar geleden werd geschapen. En dat leidden ze weer af uit de genealogie van de figuren die in de BIjbel genoemd worden. Hierdoor staan creationisme en wetenschap lijnrecht tegenover elkaar.

Voor mij is deze site, ancient-hebrew.org, als een waterput in de woestijn.
Alleen al over die ENE zin "In den beginne schiep God Hemel en Aarde" wordt in 18 minuten in 4 video's uit de doeken gedaan hoe het zit. Dát is nog eens een uitleg. En het was héél anders dan ik me ooit had kunnen voorstellen.

De sleutel lag in het OUD hebreeuws. Het oud hebreeuws is voor ons misschien wel het belangrijkste schrift, omdat via het Grieks en Romeins het geleid heeft tot ons huidige schrift.
Een andere ontwikkeling van ditzelfde schrift heeft geleid tot het Hebreeuws, waarmee ook de betekenis en eigenaardigheden van dat schrift bewaard zijn gebleven.

Het is vrij algemeen bekend dat elke hebreeuwse letter ook een nummer is, een getal, waarmee woorden dus getalswaarden krijgen. Hierop is GEMATRIA gebaseerd.
Wat vergeten wordt is dat elke hebreeuwse letter ook een eigen betekenis heeft. Anders dus dan ons alfabet, waar een letter op zichzelf geen betekenis heeft.

Als we terug gaan naar OUD Hebreeuws, dan zien we dat dat komt omdat de letters zijn ontstaan uit hiëroglyphen. Woorden werden gevormd door combinaties te maken van letters die samen te betekenis hadden van wat moest worden beschreven. (zoals ook in de Egyptische hiëroglyphen).

Een mooi voorbeeld is de AB, de A is eigenlijk het hoofd van een OS. Dit staat voor kracht (daarom begint Allah ook met een A).
De B is ontstaan uit de vorm van een semitische tent en zouden we kunnen vertalen als huis. AB is dus de "kracht van het huis" - en dat staat voor AB(ba), ofwel VADER, die wij wel eens aanduiden met "hoofd van het huisgezin". Het grappige is dat de oud-hebreeuwse letter A een hieroglyph is van het hoofd (!) van een os, een sterk dier.

Zo zijn vrijwel alle primaire woorden te verklaren door de betekenis van de letters die worden gebruikt. Dat is dus heel anders dan ons schrift, waarbij elke letter een klanknabootsing is en verder geen betekenis heeft.
Dat dit niet zomaar bedacht is, blijkt uit derest van de taal. Er zijn stamwoorden, die uitgebreid kunnen worden met andere letters of combinatie van letters, terwijl al die woorden qua betekenis met elkaar te maken hebben.

Bekijk het volgende filmpje eens en als het je boeit, kijk dan verder op de site en laat je verrassen. Hier is het YouTube filmpje over het eerste woord. Hier is overigens nog geen OUD hebreeuws gebruikt.
Voor het Oud-Hebreeuws kun je behalve naar de site van ancient-hebrew.org ook naar het YouTube channel van ancient-hebrew.org gaan, waar je alle videos kunt zien.
Behalve de sites heb ik nu ook een aantal boeken gekocht van Jeff A. Benner, de man achter ancient-hebrew.org.

De andere site is een wetenschappelijke site en behandeld de 10 dimensies. Hierover in mijn volgende blog.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post40

EASTER

ReligiePosted by Herco de Boer 13 Apr, 2009 23:58:47

It is Easter.
For me that is not a big deal because I am skeptic about the story connected to this originally pagan festival. In fact, I have a problem with the whole New Testament.
But I am interested in the Old Testament, although I am not jewish. Perhaps because I respect the jewish faith more than christians do and because I can understand why Jesus was considered a heretic by the Jews. The claims Jesus made are doubtful and can only be accepted on faith alone.
My mind doesn't work that way.

Nevertheless I have always been intrigued by all religions and the mystery schools, because they are all looking for answers.
For me the best answers come from science. For the answers that science can not give (yet), I find it interesting to look at alternatives and read what others have to say.

My first problem is GOD.
There is not a real definition of what God is and the Bible makes it even harder to understand. But the Old Testament is the Thorah and owned by the Hebrew people. I deliberately say HEBREW people, because it is not even certain that the people who call themselves Jews these days are the descendants of the original Hebrew people. For all I know the real descendants of the Hebrews have been converted to Islam. Or, the real Hebrews are black people, because different african tribes claim to be of Jewish descent. And science proved that at least the claim of the Lemba tribe is true. It is something to think about. Check this video.

So what is the Thorah all about.
In the very first sentence God is introduced.
One thing about the first sentence we all know: the word for God is ELOHIM.
This is the normal word jews in Israel use for God. The peculiar thing about this word is that it is plural. In English it would read: "In the beginning Gods created the heaven and the earth". Scholars found that although the word is plural, in sentences it is used as a singular word.

The Genesis is also called The Book of B'reishit, the first word, which is translated as "In the beginning". But it doesn't mean a "real" beginning, so it doesn't say that there was nothing before it. Now that is an interesting idea.
Because I don't read or speak Hebrew, this information came from a rabbi who was speaking on a radio programm and I heard it because at the time I was the soundengineer who recorded it. That was at least 25 years ago. But now there is internet and I found the same information on this website:

I quote:
The word 'B'reishit' does not mean simply 'In the beginning'; it implies 'In the beginning of..': 'In the beginning of G-d's creating of the heavens and earth, He said..'
This creation, the heavens and earth, came into existence at a particular time but it does not represent the beginning of all time and it does not represent the beginning of all creation.
unquote.

But the rabbi told me that there is even another meaning for that word. Hebrew has no vowels, only consonants. According to this rabbi, that could mean that the first word could be pronounced differently (I have forgotten what it was) and that would change the translation into: "By wisdom", so "By wisdom Gods created the heavens and the earth". This is also interesting, but I haven't been able to find that information anywhere else.

So it is Elohim that created all that we experience as our environment.
But what happens in the second chapter of the Genesis?
The name of God changes to Adonai Elohim (from vs.4)
Here also are two plural words. Adonai is the plural form of Adon.
Adonai Elohim could therefore mean something like Lords of Lords.

The word Adon is used many times in the Bible and can mean many things, from husband to king to angel and even a slave owner(!). But does it READ Adonai Elohim in the second chapter of Genesis? No, it doesn't.
second chapter of Genesis

You can check here that it actually is written as YHVH ELOHIM.
Of course YHVH is not pronounced, so when read they say Adonai.
But what does it mean!
Well, God has many names in the Thorah and I have always found that although Judaism is considered a monotheism, it probably isn't. Perhaps it is more a henotheism and maybe YHVH is one of the Elohim (gods) who the hebrew people accepted as THEIR God.
You can also think of this God as the supreme ruler, like the Greeks had Zeus (= Deus !), but also other gods.

Now if you go in this direction it gets really complicated, because Zeus was, like Jesus, called the SAVIOUR (Soter) and when the Greek Ptolemy I (ptolemy SOTER) became pharaoh of Egypt, he wanted to be a god, like all the Egyptian pharaohs before him.
So the God "SERAPIS" was created, and his statue, resembling a greek person with a beard (how we picture Jesus) is in the British Museum.
According to one account, the followers of this God Serapis were called ... Christians. This might well be one of the origins of the Jesus-story.

Back to the "real" God of the Bible, YHVH.
If you want to check ALL the names of God, check this page:
Names of G-D
It has soundbites as well and an explanation for everyone of the many names.
The real name of God was not to be pronounced, so many names were necessary to describe this God.
Even YHVH is probably not meant to be a name, but more a description as you can find on this site, checking the 3 letters Y (yod), H (Hey) and V (Vav).
Hebrew Alphabet

I will give you a kabbalistic explanation of the importance of that word YHVH.
If you put the Hebrew letters on top of each other you see something recognisable: a person.
See this picture.
The Y is the head, the H are the arms, the V is the chest and the H are the legs. Although in that picture the Y is the head, it is called "the rib", because if you take it away, you get HVH, which means Hawah, or EVE.
So Adam is made in the image of God, YHVH, and without Adams "rib", HVH, or Eve is born.
The kabbalah however originated in the 7th century so although a nice explanation, it is of little importance.
Also check this page.

It shows that letters and numbers are really very important in the Thorah. That is also why it is forbidden to change anything (not one "jota") in the Thorah. It would take apart the hidden message that lies in the words, the mystical meaning of the letters and the numerical data.
Check this page again.

And more on this you will find here.

On the following page I gave you before you will find the hebrew alphabet (a word actually named after the first two letters, Aleph and Bet) and you will also find numerical info (although not so much) and sometimes even mystical meanings of certain letters
Hebrew Alphabet
This is really very interesting and gives you something to think about.

If you look at the name of Jesus in Hebrew, you will find that it is written as
YH(sh)VH. Now you see that there is one extra letter, Shin, and the other letter form YHVH, the name of God.
Yahshuah
Is that the reason why Jesus called himself the son of God?
Or was he given that name because he called himself the son of God?
Anyway the letter Shin means THIS WORLD and the other letters YHVH is God. So was Jesus God on this world? Or is it just his name that suggests it and is that the philosophy behind it.

No, it is not as simple as christians (espescially on YouTube) seem to think.
Whether it is even true or not is an open question, hence it is a believe and not a fact.
The Hebrew philosophy and the amazing structure of their alphabet and numerical consequences that follow it, makes the Thorah much more interesting than the simple dictate of the New Testament.
For me, anyway.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post39

Wat geloof jij? ?

ReligiePosted by Herco de Boer 06 Mar, 2009 16:10:43

Ik was eigenlijk met een heel ander stuk bezig, maar dat is inmiddels zo achterhaald dat ik het maar laat zitten. En met het andere stuk, 9/11 en Israel, ben ik nog steeds bezig en dat kan wel even duren omdat ik veel research moet doen en daar eigenlijk geen tijd voor heb (geen tijd voor maak, want ik heb gewoon teveel interesses).
Maar nu lag dat pamflet "Evolutie of Schepping, wat geloof jij" in de bus.
Ik heb er erg om moeten lachen. Maar het schijnt serieus bedoeld te zijn.
Voor iedereen die enigszins wetenschappelijk is ingesteld is zelfs de titel al een aanfluiting.

Op de achterkant van het pamflet staat het volgende:
"In kerken en op christelijke scholen wordt geleerd dat God alles geschapen heeft: planten, vissen, vogels en ook de mens".
Hier wil ik al stoppen en op reageren. Wordt dit als een FEIT gepresenteerd, met als enige aanknopingspunt de Bijbel? En wordt er uitgelegd hoe God dat gedaan heeft en wie die God dan wel is? En wat maakt de Bijbel zo speciaal als enige referentie?
Nee, je moet luisteren en je mond houden (en geloven en bidden).

God is een "onpersoonlijk voornaamwoord", een HET, dat alles geschapen zou hebben op een manier die onbekend is. Het is een aanname, meer niet, Je zou HET de status HYPOTHESE kunnen geven als het tot de wetenschap gerekend zou kunnen worden, maar in dat geval zou die hypothese al lang geleden zijn afgevoerd, daarom houden we het op: een geloof, een aaname die verder nergens op is gebaseerd. Het zou mensen bijgebracht mogen worden als geloofsleer, maar nooit als feitelijke waarheid, want dát is een leugen.

Bovendien is het een geloofsleer dat gebaseerd is op het verhaal van één enkel volk op deze hele planeet. De veel interessantere verhalen van volkeren als de Soemeriërs en de Dogon worden nergens geleerd - gelukkig is er internet!

Gaan we door met het pamflet:
"De evolutietheorie zegt dat er vanzelf een levende cel is ontstaan en uit deze ene cel zijn in de loop van miljoenen jaren geleidelijk aan andere levende dieren zoals vissen, muizen en apen ontstaan."
Effe stoppen weer. Er zou vanzelf een levende cel zijn ontstaan? Nee, dat lijkt me niet. Niks gebeurt "vanzelf". En "levende cel(len)" betekent hier niets anders dan de mogelijkheid van die cel(len) zichzelf te dupliceren. Inderdaad moet die transformatie op een gegeven moment zijn ontstaan.(1)

Hier wordt een belangrijke stap overgeslagen, namelijk de vorming van allerlei organische moleculen, waar zich uiteindelijk een of meer moleculen uit vormden die zichzelf konden dupliceren. Dat is helemaal niet moeilijk voor te stellen en vrij logisch. Waarom de mogelijkheid tot dupliceren zich aandiende is lastig te beantwoorden, maar de wetenschap pretendeert dan ook niet overal antwoord op te hebben - ze is zoekende - en dat is beter dan een geloofsleer dat zich verstopt achter een mythe, en die mythe als "antwoord" verkoopt. "In den beginnen schiep God de hemel en de aarde" - en voor God kun je elk ander woord invullen - het is geen antwoord op HOE de hemel en de aarde zijn gevormd. Al eeuwen geeft de wetenschap die antwoorden wel.

Het is ook wonderbaarlijk dat over miljoenen jaren allerlei vormen zijn ontstaan uit die oersoep van levende cellen, die zich verdere evolueerden in planten en dieren. Kennelijk is het voor de maker van dit pamflet minder verwonderlijk om voor te stellen dat er een soort geest was die in staat was om wat klei om te vormen in een mens van vlees en bloed.

Het pamflet vervolgt:
"Uit het nageslacht van de apen zou de mens ontwikkeld (geëvolueerd) zijn".
Tja, dat is een harde pil om te slikken. Christenen die zich lange tijd superieur hebben gevoeld ten aanzien van de Afrikaanse bevolking, blijken daar nu niet alleen van af te stammen, maar gaan we verder terug, dan komen we bij de primaten uit, waar de huidige apen ook verwant aan zijn. Men blijft liever het geloof uitoefenen dan de waarheid onder ogen zien - daar hebben de machthebbers eeuwenlang misbruik van gemaakt en heeft onze ontwikkeling misschien wel 1000 jaar stil gezet. Dankzij de Islam is veel kennis van de Grieken toch nog bij ons gekomen en onze verlichting hebben we dus eigenlijk aan de Islam te danken. Nu zijzelf nog.

Even nader toelichten: het DNA van de chimpansee en de bonobo komen het dichtst bij dat van onszelf. Wij stammen af van een zelfde voorouder. Mochten er nog andere stappen tussen liggen die misschien ooit worden gevonden, dan past de wetenschap dat plaatje wel weer aan, maar het verandert weinig aan het beeld dat we nu al hebben van onze "stamboom"..

Het grootste wonder ligt bij de chromosomen (2): chimpansees en bonobo's en eigenlijk alle mensapen (niet voor niets zo genoemd! Orang Oetan betekent Bosmens) hebben 48 (2 x 24) chromosomen, de mens slechts 46 (2 x 23). De wetenschap kon dat alleen verklaren door te stellen dat die 2 chromosomen die we misten er nog moesten zijn, maar opgesloten in 1 enkel chromosoom. En dat werd uiteindelijk ook ontdekt: de fusie van twee chromosomen, waarbij de gefuseerde chromosoom de informatie bevatte van 2 chromosomen bij mensapen. (Lees voor de grap eens deze aardige bijdrage) (3)

Het pamflet eindigt met de volgende tekst: "Deze uitgave geeft aan dat het technisch niet te bewijzen is of de mens op aarde gekomen is door evolutie of door schepping. Jij hebt de keuze: geloven we wat de evolutie theorie vertelt over de wordingsgeschiedenis van de mens of geloven wat er in de Bijbel staat".
Ik HOEF helemaal niet te kiezen. Waarom wordt dat zo benadrukt? Is de vraag of ik wil kiezen voor Wetenschap of Religie, dan kies ik Wetenschap. Een kwestie van vertrouwen.

Welke methodes gebruiken de creationisten (4) in dit pamflet (en op de website) om het gelijk aan hun kant te krijgen?
Creationisten proberen aan te tonen dat evolutie niet te bewijzen valt, en dus een geloof is. Ze schermen daarbij met het woord THEORIE zoals wij dat in onze spreektaal gebruiken. In de Wetenschap is THEORIE iets anders en Darwin en zijn vele navolgers hebben hun hypotheses al 150 jaar kunnen aantonen met allerlei bewijzen, waarna DNA-onderzoek vele bevindingen heeft bevestigd.

De evolutie theorie is een THEORIE, dat betekent dat het de status van een HYPOTHESE al lang achter zich heeft gelaten. Voor wie het begrip van een THEORIE nog niet duidelijk is, dit zegt Wikipedia (en elke andere encyclopedie):
Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid.

Daarnaast proberen de creationisten met halve waarheden en zelfs leugens (hopelijk onbewust, anders zal de toorn God's over hen komen) het gelijk aan hun kant te krijgen. Creationisten passen vaak trucs toe, zoals analogiën bedenken tussen anorganisch en organisch materiaal.
Je zou mogen verwachten dat intelligente mensen de waanzinnige voorstellingen van de bananenman (Ray Comfort/Kirk Cameron) en de pindakaasman (Chuck Missler) wel zouden doorzien.
Fouten die zijn gemaakt en overgenomen door populair wetenschappelijke magazines, dragen creationisten aan als bewijs dat wij gemanipuleerd worden door de wetenschap om iets te geloven dat niet waar is. Toegegeven: ik kan zelf niet alle wetenschappelijke onderzoekers testen op wat zij zeggen, maar ik hoef ze ook niet blindelings te geloven, aangezien de wetenschappelijk wereld bestaat uit zeer veel personen, die elkaar controleren. Er bestaat zoiets als een wetenschappelijke methode. De Amerikaanse website van de creationisten heeft op hun site proberen aan te tonen dat de evolutieleer niet aan die methode voldoet.
Een wetenschapper op YouTube (shanedk) heeft in een korte serie aangetoond dat dat wel het geval is.

Ik kan het hier uren over hebben en als ik de capaciteit had en het wetenschappelijk gewicht zou ik er een boek over willen schrijven - maar dat is al genoeg gedaan. Het is juist zo dat de creationisten zich richten op de wat minder intelligente deel van de bevolking. Het pamflet waar ik het hier over heb is geschreven alsof het voor kinderen bestemd is, wellicht in de hoop dat die lastige vragen aan hun ouders gaan stellen. De meeste ouders zullen geen antwoord kunnen geven.
Maar de creationisten zelf houden helemáál niet van lastige vragen.'
Mijn moeder stelde als jong meisje bij de eerste les van een Bijbelklasje een lastige vraag - Kain sloeg Abel dood, moest van God weg "van de aardbodem" om te dolen "over de aarde"(?) en ging wonen in het land Nod (?) en bekende daar zijn huisvrouw - "waar komt die vrouw dan vandaan? Er waren toch geen andere mensen?"
Ze mocht niet meer in het Bijbelklasje verschijnen (5)

Tja, de Bijbel laat genoeg ruimte voor lastige vragen, terwijl in de wetenschap er vele verklaringen zijn die wetenschappelijk toetsbaar zijn. En sommige verklaringen zullen moeten wachten tot latere ontdekkingen, die huidige bevindingen weer zouden kunnen corrigeren.

(1)
In die zin is een virus dus géén leven. Een virus heeft een cel nodig om zichzelf te kunnen dupliceren.

(2)
Chromosomen zijn de dragers van het erfelijkheidsmateriaal. 22 van de 23 chromosomen zijn lichaamschromosomen, de overblijver bepaalt ons geslacht. Er gaat echter wel eens wat fout.
Bij het syndroom van Down is er sprake van trisomie 21, dit houdt in dat er 3 (tri) chromosomen 21 aanwezig zijn. Een ander voorbeeld is het syndroom van Turner. Er is dan bij een meisje maar één geslachtschromosoom X aanwezig.

(3)
In verband hiermee en ook voor liefhebbers van de Bijbel en de Genesis is het raadzaam om ook eens te lezen wat de Soemeriërs 2000 jaar voor Mozes schreven over het ontstaan van de mensheid. Het lijkt er erg op dat de Joden het Soemerische verhaal hadden overgenomen, maar meer in de geest van "de bel horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt". De Joodse Bijbel lijkt verder geïnspireerd door de Egyptische geloofsleer (met name die van Echnaton) en het Christelijk erfgoed is grotendeel Egyptisch van oorsprong.

(4)
Creationisten zijn christelijke fundametalisten, die het Bijbel verhaal aanhangen dat de wereld slecht 6000 jaar oud is en door een fantastisch wezen dat nergens vandaan kwam, in 6 dagen is geschapen, waarna deze wel moe was dat het een dag nodig had om uit te rusten.
De Genesis is een belachelijk verhaal is en zelfs onlogisch - zie de video waarin Rickky Gervais (uit zijn programma Animals) het Bijbelverhaal onder handen neemt

(5)
Mijn eigen verklaring was dat het bij het verhaal van Adam en Eva niet om de eerste mensen ging, maar om de eerste Joden. Zij vinden van zichzelf dat zij het uitverkozen volk zijn en vroeger noemden volkeren zichzelf MENSEN en andere groepen gaven ze het liefst scheldnamen. Zo is Eskimo een scheldwoord dat "viseter" betekent, terwijl dit volk zichtzelf INUIT noemt, hetgeen MENSEN betekent.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post38

Vrijheid van Meningsuiting

PolitiekPosted by Herco de Boer 21 Feb, 2009 22:59:31

Volgens Wikipedia:
"Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voor vervolging door de Staat te hoeven vrezen".

Er zijn de afgelopen tijd twee dingen die mijn aandacht hebben getrokken - en ze hebben betrekking op hetzelfde.
========================
In Thailand werd de Australische schrijver Harry Nicolaides aangehouden en moest voor de rechter komen omdat hij een lid van het koningshuis zou hebben beledigd met het schrijven van zijn roman, waarvan slechts 7 exemplaren werden verkocht.

Voor wie het dus niet kent ;-) de roman heeft de vreemde titel "verisimilitude" met daaronder de vraag "is the truth the truth?" in Thailand gedrukt in 2005 en in de Engelse taal.
Ik heb het ook nog niet gelezen, maar - zoals te verwachten viel - is dit boek nu bekender dan het ooit zou zijn geworden als de Thaise overheid er zelf niet zoveel aandacht aan had geschonken. Dat het ook pas na 4 jaar consequenties heeft, geeft te denken. De aard van de belediging blijft verborgen voor de Thaise bevolking, want als een krant dat zou melden maken zij zich schuldig aan hetzelfde feit. Om die reden mocht vorige maand het blad The economist niet worden uitgebracht. Zonder hulp van de Thaise justitie zou Harry Nicolaides dit blad niet eens hebben gehaald.

Het enige wat wij weten is dat de kroonprins Vajiralongkorn zou zijn beledigd omdat Nicolaides openlijk over zijn amoureuze escapades heeft geschreven. Elke Thai weet dat al, maar zal het (begrijpelijk) niet zo gauw zeggen. Naar de woorden van zijn eigen moeder koningin Sirikit, is haar zoon nogal een "Don Juan". Sirikit zou dit tijdens een bezoek in Texas hebben gezegd volgens het boek "The king never smiles" van Paul M. Handley. Deze biografie over koning Bhumipol is overigens ook verboden in Thailand.

Dat geldt ook voor de film The King and I dat respectloos met Rama IV, koning Mongkut, om gaat. Hoewel ik het niet eens ben dat de film is verboden ben ik het er wel mee eens dat de toenmalige koning respectloos wordt neergezet. Ik heb me jaren geleden al verdiept in deze koning en heb een groot respect voor hem gekregen. Ik denk dat hij de meest invloedrijke koning is geweest die Thailand ooit heeft gehad. Op Wikipedia is wel wat over hem te vinden, maar lang niet genoeg.

Basis van The King and I waren de dagboeken van gouvernante Anna Leonowens die ze schreef en uitbracht als wraakneming nadat zij door de koning het land uit was gezet wegens haar bemoeizucht met staatszaken. Haar zoon is overigens later als zakenman naar Thailand teruggekeerd en was een grote vriend van koning Chulalongkorn, bekend als koning Rama V.

Maar terwijl de Thais zelf een enorme filmcultuur hebben, hebben ze nog nooit de moeite genomen om het werkelijke leven van koning Mongkut in beeld te brengen en het valse beeld van The King and I recht te zetten. Ik kan me voorstellen dat dat niet in een speelfilm gebeurt, maar een documentaire over deze uitzonderlijke koning zou het Westen wel eens mogen bereiken. Maar ondertussen worden wel de boeken en de Hollywood film(s) van The King and I verboden.

Uiteraard heeft Nicolaides de escapades van de Thaise Don Juan wat scherper gebracht en officieel riskeert hij daarmee de doodstraf - niet bepaald een oordeel dat past in een modern land. Omdat hij een buitenlander is zal het zo'n vaart niet lopen, en wat ik al verwachtte gebeurde: het koningshuis heeft ingegrepen en Nicolaïdes is inmiddels teruggekeerd naar Australië.

Maar de Thaise bevolking weet maar al te goed hoe het met de kroonprins zit en vrijwel niemand ziet in hem een waardige opvolger van de huidige koning. Velen zien liever zijn dochter Sirindhorn op de troon, maar Thailand is weliswaar een constitutionele monarchie, onderhuids is het een militaire dictatuur die in toom wordt gehouden door het respect dat de militairen terecht hebben voor de huidige koning. Maar de koning is oud en zal ooit opgevolgd moeten worden. Elke Thai vreest de dag dat Bhumipol komt te overlijden.

===================

Deze Thaise aanslag op de vrije meningsuiting wordt in ons land als belachelijk bestempeld en men ziet Thailand daardoor als een achterlijk derde wereldland. Echter de tweede aanslag op de vrijheid van meningsuiting vond in dezelfde periode in ons eigen land plaats. Zelfs in twee gerelateerde gebeurtenissen.

Natuurlijk de kwestie Wilders, die vervolgd gaat worden om zijn uitlatingen betreffende de Islam.
Net als in Thailand het geval is wordt hiermee de aandacht op Wilders gericht en alles wat hij gezegd heeft herhaald en herhaald. Doe je hiermee de moslims plezier? Het tegendeel is waar.

Advocaat Spong heeft hiermee te maken, niet alleen jood, ook nog surinaams en homo. Hij zou in geen enkel fundamentalistisch moslimland, zoals Egypte, kunnen functioneren. Hij zou van de hoogste toren afgemieterd worden. De advocaat heeft in 2008 nog een lezing gegeven met de titel: 'Bedreigde vrijheid: van slaven, hoeren, homo's, haatzaaiers, terroristen en de koran'. De titel maakt me wel nieuwsgierig naar wat Spong drijft om Geert Wilders aan te klagen. Het zal wel met het woord "haatzaaiers" te maken hebben. En de vraag rijst wat Spong vindt van een ultra-links persoon die Geert Wilders uitmaakt voor nazi of fascist. Kan hij daar wèl mee leven.

Daarna kwam nog eens de weigering van de Britse regering om Wilders toe te laten tot het land. Dit is natuurlijk schandalig en waarom dat zo is heeft Geert Wilders de Nederlandse Tweede Kamer duidelijk gemaakt met de volgende bewoordingen:

"Britse gastvrijheid blijkt ook selectief te zijn. Mahmoud Suliman Ahmed Abu Ridah, verbonden aan Al-Qaeda, iemand die geld inzamelt voor jihadistische organisaties, was wel welkom, zelf als gast in het parlement.
Demonstraties ter ondersteuning van de terreurorganisatie Hamas worden ook gewoon toegestaan door de Britse regering.
Een popgroep die zingt dat homo’s moeten worden vermoord kan optreden in het Verenigd Koninkrijk.
De woordvoerder van de terreurgroep Hezbollah, Ibrahim Moussawi, was vorig jaar nog van harte welkom in Londen.
Eerder was Yusuf al-Qaradawi, die zelfmoordaanslagen verheerlijkt en wil schieten op joden van harte welkom in het Verenigd Koninkrijk.
Maar een democratisch gekozen Westerse islamcriticus, die door geen rechtbank in de wereld is veroordeeld, een Britse collega parlementariër is uitgenodigd wordt het land uit geknikkerd. Inderdaad, Winston Churchill – die de Koran vergeleek met Mein Kampf – zou zich in zijn graf omdraaien.
"

In feite maakte Winston Churchill de opmerking dat "Mein Kampf" een nieuwe Koran was. Hij schreef letterlijk over Mein Kampf: "the new Koran of faith and war: turgid, verbose, shapeless, but pregnant with its message".
We moeten echter ook niet vergeten dat vóór de Tweede Wereldoorlog discriminatie op geloof en ras heel gewoon was. Pas na die oorlog werd het taboe, een feit dat maar weinig belicht wordt tegenwoordig. In de 50er jaren was het zelfs nog gewoon om indische mensen uit te schelden voor "poep-chinees". Omdat ik geboren ben op Java en daar tot mijn 7e jaar heb gewoond, heeft dat indruk op mij gemaakt en zal ik nooit vergeten.

In de jaren 90 werd Hans Janmaat nog tot gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld omdat hij ondermeer de woorden van onze koningin Juliana "Ons land is vol" beantwoordde met de verkiezingsleus "Vol is Vol". Hans Janmaat betrok die leus echter op andere mensen dan waarvoor koningin Juliana ze bedoelde: de Indische Nederlanders die inmiddels massaal naar ons land waren gekomen. Velen verlieten ons land dan ook en gingen naar de VS en Australië. Zelfs mijn ouders hebben op het punt gestaan om naar Californië te verhuizen - gelukkig is dat door de ziekte van mijn broer niet doorgegaan anders waren mijn broer en ik waarschijnlijk inmiddels in Vietnam gesneuveld.

Maar we hadden het over vrijheid van meningsuiting.
In dat opzicht vind ik de aanslag die Hirsch Ballin en Balkenende menen te moeten doen op onze wetgeving uitermate verdacht. Zij willen in dit Charles Darwin-jaar hun christelijkheid uitdragen door het strafbaar te stellen om religieuzen indirect te beledigen. Ik mag dus niet meer zeggen dat ik het christendom een domme religie vind. Daarmee zeg ik indirect dat alle christenen dom zijn en beledig ik dus indirect personen.

Het begon als wens van enkele partijen om het verbod op godslastering te schrappen (art. 147). Hirsch Ballin wilde dat wel doen, maar dan door aanscherping van een ander artikel, waarmee we dus van de drup in de regen komen, als je het hebt over vrijheid van meningsuiting.
Van de site van Katholiek Nederland (RKK):

"...Hirsh Ballin is nog steeds op kruistocht. Hij vindt dat niet-religieusen buiten de samenleving staan, tenminste dat impliceert de uitspraak "religie en samenleving zijn één geheel".
Dat is niet alleen een grove belediging aan het adres van atheisten, maar is ook discriminerend.
Het gaat om deze wet:

1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Het cruciale punt is "opzettelijk beledigend". Ik vind dat onduidelijk, want als ik hier zeg dat ik het christendom een domme religie vind, dan is dat mijn mening, meer niet. Als iemand anders zich daardoor beledigd VOELT en de rechter concludeert dat ik dit OPZETTELIJK opschreef (dat is ook zo), dan ben ik kennelijk opzettelijk beledigend geweest en kan ik een jaar in de bak zitten.
En dit artikel wil Hirsch Ballin nog aanscherpen!

Probleem is onze zogenaamde seculaire politiek, want onze regering bestaat uit het CDA (Christelijk Democratisch Appèl), CU (Christen Unie) en de PvdA, de Partij van de Arbeid, wiens leider niet alleen óók gereformeerd is opgevoed, maar een socialistische partij is waar veel Nederlandse moslims op stemmen. Alle drie partijen hebben een probleem met de vrijheid van meningsuiting. En dan zijn er nog kleine partijen, zoals de SGP, wat de zaak ook niet helpt. Met andere woorden is onze regering christelijk en betwijfel ik of zo'n regering seculair genoemd kan worden.
Nu weet ik wel dat ook de PvdA voor afschaffing is van artikel 147, maar ik heb ze nog niet horen protesteren tegen het aanscherpen van art. 137.

Hoewel die vrijheid van meningsuiting al heel lang onder druk staat en pas door Pim Fortuyn een beetje werd opengebroken, lijkt het erop dat onze regeringspartijen niet alleen weer terug willen naar die tijd vòòr Fortuyn, maar er zelfs nog een schepje bovenop willen doen. En dat natuurlijk allemaal ter bescherming van moslims, want zonder hen was dit nooit aan de orde geweest.
En laten we niet onze politiek linkse fundamentalisten vergeten, voor wie vrijheid van meningsuiting alleen geldt als ze het er mee eens zijn.

Natuulijk is het niet netjes om te beledigen, maar de vraag is of kritiek op een religie gelijk gesteld kan worden aan beledigen. Bovendien moet het dan ook andersom gelden: als ik als niet-gelovige een varken wordt genoemd, moet ik daar alleen maar om lachen - maar misschien moet ik dat niet doen en naar de rechter lopen omdat ik me beledig voel.

Niet-moslims en vooral joden kunnen zich door sommige teksten in de Koran behoorlijk beledigd voelen. Maar in een land waar "hamas, hamas, alle joden aan het gas" gescandeerd mag worden door moslims, en waar niet-gelovigen varkens worden genoemd mag je geen kritiek hebben op een woestijngod waar nauwelijks iets zinnigs over te vertellen valt.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post37

2009: OBAMA

PolitiekPosted by Herco de Boer 11 Jan, 2009 23:21:30

Moeten we blij zijn met Obama?
Of was McCain toch beter geweest?
Eerlijk gezegd denk ik dat het weinig uitmaakt. En een aanval op Iran - hoe onrechtmatig ook - lijkt nu dichterbij dan ooit.

Zoals viel te verwachten is Obama ook weer familie van alle andere presidenten en van Bush. Wat dat betreft is dat etentje met alle levende presidenten gewoon een "family-dinner".

VOOR DE FAMILIE-RELATIES KLIK HIER

Obama is een marionet, net als Bush dat was en vrijwel elke president daarvoor - hoewel ik nog steeds denk dat Kennedy daar een uitzondering op was en wat waarschijnlijk de reden was om hem uit de weg te ruimen.

Frontier kwam onlangs met een interessant artikel waarin staat wie de nieuwe Chief of Staff wordt. De Chief of Staff is de persoon die de agenda van de president uitstippelt.
En dat was even schrikken: Rahm Emanuel.
Samen met Bruce Reed schreef hij "The Plan, big ideas for America". Net zoiets als de Project for a New American Century (PNAC), waarin Amerika de totale economische en militaire macht op deze planeet moet gaan krijgen - als dat al niet het geval is!.
Uiteraard zaten daar mensen als Paul Wolfowitz (!), Donald Rumsfeld en al dat soort types achter.

Met Rahm Emanuel weten we in ieder geval dat Israël zijn gang kan gaan - zoals altijd kan dat land als enige op de wereld elke VN-resolutie naast zich neerleggen en altijd rekenen op de Joodse lobby in de States die op kritieke momenten hun "veto-joker" kunnen inzetten.
Om maar niet te spreken van de ultra-rijke bankiers die "statenloos" zijn en met hun geld elke regering naar de hand kunnen zetten (en dan heb ik het vooral over de FED).

Rahm Emanuel is een fanatieke Likud aanhanger en de Joodse lobby zal dus erg blij zijn met Obama. Terwijl Hamas al jaren raketten op Israël afvuurt (7000 stuks, maar niemand vertelt hoe ze daar aan komen!!) en Israël niets deed, was de overwinning van Obama kennelijk een teken dat Israel weer de Gaza kon binnenvallen, het grootste concentratiekamp ooit.
In ieder geval heeft iemand behoorlijk verdiend aan die 7000 raketten en CHANGE! betekent kennelijk iets anders dan wat de Amerikaanse burger werd voorgespiegeld.

Een paar links die laten zien wie de Chief of Staff wordt:

RAHM EMANUEL

IRQUN

DEIR YASSIN

Het is allemaal niet bepaald leuk, maar we mogen niet vergeten dat de politieke methodes die leidden tot de Tweede Wereldoorlog niet zijn vergeten en er weer van alles gebeurt op deze wereld waar je vraagtekens bij moet zetten.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post36

Evolutie

WetenschapPosted by Herco de Boer 21 Dec, 2008 03:18:37

In navolging op mijn vorige bericht, waarin fundamentele christenen menen dat de evolutietheorie een geloof is, hoorde ik een en ander over de "snakehead fish", die in Amerika is gesignaleerd en daar voor problemen zorgt.

Maar er zijn ook andere plaatsen waar deze vis is gesignaleerd en waar deze niet thuis hoort. Het schijnt te maken te hebben met restaurants die deze vissen illegaal landen binnen smokkelen, waarbij er wel eens een paar ontsnappen. Deze soort vis is bizonder veerkrachtig en vermenigvuldigt snel.

Op Wikipedia kun je meer lezen over deze bizondere vis.
Terwijl vele creationisten roepen dat er geen bewijs is voor evolutie, omdat er geen wezens zijn gevonden die die overgangen laten zien - wat overigens wel zo is, vooral bij de walvisachtigen zien we dat - lijkt de snakehead fish ook op zo'n transitional form".

(ook de slijkspringer is zo'n overgangsvorm)Blog Image

De "slangekopvis" is een zeer agressief beest met echte tanden. Net zoiets als de Barracuda. Overigens zijn er binnen deze soort ook verschillende stadia van ontwikkeling te herkennen. De vis valt alles aan in het water ... of op land. Want behalve dat deze vissoort kieuwen heeft, heeft ze ook een soort long dat hen in staat stelt lang uit het water te blijven, tot wel drie dagen.

De soort die in Amerika is gesignaleerd hoort thuis in Thailand. Als u ooit in Kanchanaburi bent geweest - de plaats van de Birma spoorlijn - had u deze vis kunnen zien (of wellicht eten).
Bizonder is dat deze vis zich snel voortplant en haar jongen regelmatig naar het wateroppervlakte duwt om te leren lucht te ademen. Dat verraad waar deze vis zich bevindt en kan dan gevangen worden door in te spelen op zijn grote agressie.

Vooral in gebieden waar het waterpeil kan zakken zodat de vis op het droge achter blijft, heeft deze vis een groot voordeel. We zien hier duidelijk een vis die wellicht over een miljoen jaar gewoon over land loopt - vooralsnog zijn de vinnen niet sterk genoeg om als poten te functioneren en de vis maakt slangachtige bewegingen om vooruit te komen.

Blog Image

Evolutie kun je moeilijk als geloof af doen als de bewijzen gewoon om ons heen leven. Je moet natuurlijk wel kijken!

  • Comments(1)//weblog.hcdeboer.nl/#post35

Wat GELOOF jij?

AlgemeenPosted by Herco de Boer 21 Nov, 2008 17:31:20

Ik zag gisteren een berichtje in de Metro waar ik wel van schrok.
"Christenen in geweer tegen evolutieleer", stond erboven.
Jemig, nu hier ook al? Kennelijk voelen onze christenen zich inmiddels gesterkt door de controverse in de VS en politieke "simpletons" als Sarah Palin. Hier is het bericht.

"Behoudende christenen voeren volgend jaar actie tegen het kritiekloos aanvaarden van de evolutieleer. Het is in 2009 dat Charles Darwin de bedenker van de evolutieleer, werd geboren. De christenen willen kort voor de geboortedag bij meer dan zes miljoen huishoudens de brochure 'EVOLUTIE OF SCHEPPING - WAT GELOOF JIJ' bezorgen, waarin staat dat het 'technisch' niet te bewijzen is dat de mens door evolutie of door Gods schepping op aarde is gekomen".

Wat verder in die brochure komt te staan weet ik nog niet, maar ik zal er dan zeker weer op reageren. Maar ik wil nu ook al reageren, omdat de controverse al jarenlang speelt en de pros en cons van evolutie en schepping dankzij internet en vooral YouTube aan ons bekend is. En ik volg het ook al jaren.

Laten we eerlijk zijn: de evolutie wint de argumentatie elke keer weer van de drammerige christelijke ideeën, waarvoor geen enkel bewijs is - daarom heet het ook "GELOOF". Als dat geloof één ding is, dan is het wel KRITIEKLOOS.

Het meest kwalijke aan de opstelling van aanhangers van het creationisme (en dat zijn niet ALLE christenen, vandaar de termen fundamentalistisch en behoudend!) is dat ze elke keer de Bijbel aanvoeren als bewijs. De Bijbel is namelijk het fundament voor hun geloof in God. Dat geldt ook voor moslims met hun Koran en de Joden met hun Torah (de basis van het Oude Testament, de reden waarom altijd over de judeo-christelijke traditie wordt gesproken. Een beetje onzin vind ik).

Zogenaamde christelijke wetenschap is vooral bezig om te "bewijzen" dat de Bijbel klopt. Nu is de grootste nachtmerrie van deze christenen: als er ook maar iets in de Bijbel staat dat onjuist blijkt te zijn, hoe weet je dan wat WEL en wat NIET klopt. Terwijl de wetenschap steeds meer vindt dat in tegenspraak is met die Bijbel, voelen deze christenen zich in het nauw gedreven. Dominees komen met de meest waanzinnige "bewijzen" dat we geschapen zijn (banaan en hand), of komen met "tegenbewijzen" voor de evolutie (peanutbutter jar). Christenen willen bevestiging voor hun geloof en trappen er in.

Terug naar het krantenbericht.
Volgens dit bericht vraagt de brochure: Wat GELOOF jij? (ervan uitgaande dat de evolutietheorie ook een geloof is, wat niet zo is, maar wat waarschijnlijk wel in die brochure zo zal worden uitgelegd)
Als ik zou moeten kiezen, koos ik voor Evolutie. Maar deze keuze is van geen belang. De mens is door evolutie of door schepping op de aarde gekomen, ongeacht wat ik geloof. Ik weet zelfs niet of er wel verschil IS!
Wat ik wil weten is de waarheid en daar kan de wetenschap bij helpen en niet het geloof, dat niet verder komt dan: "het IS zo, want het staat in de Bijbel". Een slechtere reclame voor welke religie dan ook kan ik me nauwelijks voorstellen.
Bovendien zijn er veel meer aanwijzingen voor evolutie (geleidelijke ontwikkeling) dan voor een schepping (poef! daar was de mens).

Er staat ook in het bericht: KRITIEKLOOS AANVAARDEN VAN DE EVOLUTIELEER.
Kritiekloos en wetenschap gaan niet samen. Als je als niet-wetenschapper de evolutietheorie niet wil aanvaarden, is dat prima. Daar ligt niemand van wakker, zolang je je taak als loonslaaf maar vervult.
Tenzij je wetenschap beoefent en KRITIEKLOOS DE EVOLUTIETHEORIE VERWERPT. (Inderdaad, ik heb het over Evolutie THEORIE en verwerpen). Je trekt dan namelijk jarenlange onderzoeken in twijfel. En als je dat wilt doen, moet je dat op een wetenschappelijke manier doen. Je moet dan aantonen dat evolutie op punten niet klopt. En dat moet weer geverifieerd worden door andere onafhankelijke wetenschappers.
Het zonder meer (kritiekloos) verwerpen of aanvaarden is onwetenschappelijk. Aanvaarden van een theorie begint namelijk pas na vele jaren van onderzoek. Wetenschap is detectivewerk.

Maar ik geef toe dat de wetenschap, zeker in de jaren van Darwin, niet altijd een goed voorbeeld geeft. Toen Darwin met zijn visie kwam was het eerste dat de wetenschappers deden: kritiek hebben (goed!) en zelfs de theorie verwerpen (onwetenschappelijk!). Ze geloofden het niet. Tja ...

Gedurende vele jaren die volgden, bleek uit onderzoek dat Darwin het gelijk aan zijn kant had. Er zijn naderhand vele ontdekkingen gedaan, zoals DNA-onderzoek, die de evolutietheorie niet tegenspreken. Integendeel, via wetenschappelijke methodes als verificatie en falsificatie blijft de evolutietheorie overeind.
De evolutie valt tegenwoordig dan ook niet meer te ontkennen. Het is zelfs zo dat we verschillende evolutionaire ontwikkelingen tegenkomen bij de groei van foetussen. Dat soms mensen geboren worden met een staart of met overdreven haargroei is dus niet zo vreemd. De informatie zit nog steeds in onze genen.
Echter evolutie zegt NIETS over het ontstaan van leven - er is wel een onderdeel van de wetenschap dat zich daarmee bezig houdt. Kennelijk was dat de trigger die de tegenaanval van de fundamentalistische christenen heeft veroorzaakt.

Maar de wetenschap geeft nog steeds redenen voor wantrouwen. De wetenschap stelt zich in dienst van de politiek en doet dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. En daarin moet ik dan weer de Bijbel gelijk geven (en oudere geschriften, omdat de Bijbel filosofieën heeft overgenomen van andere volkeren) die stelt dat de mens in staat is tot kwaad en daarom zondig is. Die zondigheid is overerfbaar en hoe komt dat? Door de evolutie. Kijk maar naar het gedrag van dieren. Dat instinct om te doden en te overleven zit ook in ons. Wij hebben echter de mogelijkheid om daar boven uit te stijgen en dat ook te beredeneren en te communiceren met anderen, wat ons speciaal maakt.

De NASA (Never A Straight Answer) is een wetenschappelijk organisatie die erg goed is om te zwijgen en zelfs bewijzen te laten verdwijnen. Hiermee in verband staat ook de geheimzinnigheid over UFO's en de onwil dit serieus te onderzoeken. Dat is wel een aantal jaren geweest, maar was puur bedoeld vanuit een defensief standpunt: leverden de UFO's gevaar op. Kennelijk is dat niet zo en is de "wetenschap" niet meer geïnteresseerd.

Onlangs las ik over Pompeï (Frontier van nov/dec 2008) waar een betoog wordt gehouden dat Pompeï pas bedolven werd bij de uitbarsting van de Vesuvius in december 1631. Hier zou de archeologie ook een duistere rol spelen.
En laten we de egyptologie niet vergeten waar veel theorieën kritiekloos worden verworpen omdat ze niet passen in het idee van de egyptologen, zelfs niet als aanwijzingen geleverd worden door een andere tak van wetenschap, zoals geologie.
Diezelfde geologie heeft het ook moeilijk met de creationisten, die hun idee dat de aarde 6000 jaar bestaat in rook zien opgaan. Want het is niet ALLEEN de evolutietheorie die deze christenen bestrijden. Elke wetenschappelijk gefundeerde theorie die niet strookt met de Bijbel (of met de interpretatie ervan!) wordt kritiekloos verworpen door fundamentalisten (= wat ik GELOOF is de WAARHEID).

Volgens het artikel in de Metro zegt de brochure dat het niet valt te bewijzen "dat de mens door evolutie of door Gods schepping op aarde is gekomen". Daarmee wordt gezegd dat het niet te bewijzen valt of de mens is geëvolueerd uit primitieve wezens die de voorouders zijn van de mens en van (mens)apen of dat de mens kant-en-klaar op aarde is neergezet.
"Blind geloof" (= kritiekloze acceptatie) is waar het christelijk geloof, maar ook het joodse geloof en de Islam, op zijn gebaseerd. Diezelfde gelovigen vinden wel dat de evolutie moet worden bewezen. En dat is op z'n minst gezegd hypocriet. Bovendien is evolutie nog altijd een theorie en ik moet de eerste christen nog tegenkomen die dat ook vindt van zijn/haar geloof.

Het geloof in God, helemaal geënt op de Torah, Bijbel en Koran, is dus eigenlijk het geloof in een BOEK. En daarmee worden andere religies naar het land der fabelen verwezen.
Ik zou best kunnen beweren dat de mens is geschapen door God. Maar dan stel ik dat God = de Natuur. En het is aannemelijk om aan te nemen dat de mens door de natuur is geschapen middels evolutie. Eigenlijk is God niet meer dan een woord of een idee. Je kunt er van alles voor in de plaats zetten, zoals ik deed met Natuur. Om een discussie te kunnen aangaan met andere mensen moet je echter weten waar je het over hebt. En daar schort het aan: een definitie van God, zodat we allemaal weten waar we het over hebben. Voor christenen is God, altijd de Joodse God en wordt zijn zeer menselijke karakter beschreven in het Oude Testament van de Bijbel. Reden om daarin te geloven was de Jezus Christus van het Nieuwe Testament.
En als je toch in de creator-God van de Bijbel wil geloven, maar niet in alle andere facetten van de Bijbel, kun je de chinese schepper-god ShangDi adopteren.

Er is een groot verschil tussen erkennen van een of andere ongedefinieerde godheid en het ontkennen van de evolutie theorie. En dat deze wetenschap nog niet ALLE antwoorden heeft wil niet zeggen dat de theorie onzin is. Een van de problemen waar evolutionisten steeds weer mee worden geconfronteerd is irreducible complexity.

Dat wil zeggen dat een orgaan zo ingewikkeld is dat het niet kan zijn geëvolueerd. Maar dat laatste is maar een veronderstelling. Als voorbeeld wordt vaak het oog gegeven, maar dat klopt niet, want er zijn vele soorten ogen in omloop en daar zijn alle evolutionaire stappen in te zien.
Twee andere voorbeelden zijn de bombardier kever en de flagellum.
Die laatste is nog het merkwaardigst, want het betreft hier een biologische motor.

Ik eindig met een quote uit een YouTube video (What every creationist must deny) dat ik 5 sterren waard vond.

Most people that deny the Theory of Evolution do so because of ignorance
They are not aware of the mountain of evidence supporting it and they do not understand the implications for denying it
.
...
And in the age of the internet and the 21st century, ignorance is no longer an excuse.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post34
« PreviousNext »