COLUMNS

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

Marktwerking ....

PolitiekPosted by Herco de Boer 21 Nov, 2007 23:21:02

... of: het geld groeit aan de bomen!

Managers hebben een nieuwe bron van inkomsten ontdekt: “het milieu”. Onder dat mom worden allerlei prijzen verhoogd met onder andere als doel: het planten van bomen.
Bomen nemen CO2 op en geven zuurstof af – mensen en dieren doen dat net andersom en zo houden we elkaar op deze planeet in leven. Teveel CO2 is schadelijk en daarom zouden er meer bomen geplant moeten worden. Dat was de theorie die ongeveer 30 jaar – misschien langer – geleden populair was. Inmiddels zijn wetenschappers erachter dat het milieu heel wat ingewikkelder in elkaar zit. CFK’s en methaan zijn veel schadelijker dan CO2. Bovendien speelt de zonneactiviteit zo een grote rol dat ook de ijskappen op Mars aan het smelten zijn.

Diezelfde wetenschap heeft ook al tientallen jaren gewaarschuwd voor het broeikaseffect, het stoppen of eerder afbuigen van de golfstroom waardoor Europa in een ijstijd terecht komt, het afbreken van de ozonlaag enz. enz.
Bedrijfsleven en politiek (what’s the difference?) waren niet geïnteresseerd.

Topmanager en politicus Al Gore bracht daar verandering in. Hij liet vooral zien dat er veel geld te verdienen valt aan het milieu. Maar ook dat het interessant is voor de politiek (en weer: what’s the difference?).
En wat gaan we doen aan het milieu? jawel, bomen planten!

Voor ik verder ga het volgende: onlangs werd er nog een stuk bos gekapt in ons land ten behoeve van het straaljagerverkeer. Protesten hadden geen zin. Over de hele wereld worden bossen gekapt of in brand gestoken (in Californië uitgegroeid tot een traditie dat jaarlijks zeer uitgebreid wordt “gevierd”). Vooral Brazilië moet eraan geloven. Als er niet mag worden gekapt, dan worden daar de bossen gewoon in brand gestoken, net zoals dat in Indonesië gebeurd (en kennelijk in Califormië)
En Al Gore maar roepen: “plant trees!”.

Managers zijn daar ingedoken en wij mogen de boompjes gaan betalen. Allerlei artikelen of diensten worden duurder gemaakt of krijgen milieutoeslagen. Dankzij Radar (TROS TV) weten we dat van het geld om boompjes te planten 56 tot 75 procent aan de strijkstok blijft hangen – managers moeten namelijk ook eten en die hebben geen vak geleerd dus doen ze het zo (en ze vinden zelf ook nog dat ze meer moeten verdienen dan mensen die wèl een vak hebben geleerd).

Vooral de automobilist krijgt de schuld van al dat teveel aan CO2 – terwijl het totale autopark nog niet voor 5% ervoor verantwoordelijk is. Op vliegtuigtickets blijkt géén BTW te zittten (waarom eigenlijk niet?) maar op de “groen”toeslag wordt natuurlijk wel eerst de 19% (nu nog) afgetrokken. En blijven de plannen om Schiphol uit te breiden.

In Amerika komen ook de eerste “groene” auto’s op de markt. Ze rijden maar liefst 6 km op 1 liter benzine in plaats van 4 km. Dat europese auto’s al gauw 15 km rijden op 1 liter benzine is de Amerikaanse markt (bedrijfsleven en politiek) even ontschoten en ze zijn er dus erg trots op. Dat er ook mensen zijn die in auto’s rijden die op kraanwater lopen is economisch dermate oninteressant dat daar vooral niet verder op wordt ingegaan.

Voor u geld uitgeeft voor boompjes, even het volgende bericht dat op nu.nl te vinden was.
Voor de Nederlandse markt moeten wereldwijd steeds meer bossen worden gekapt. In tien jaar tijd namen ontbossing en bosdegradatie voor de Nederlandse import toe met 73 procent, heeft Greenpeace berekend in een studie waarvan de resultaten woensdag bekend zijn gemaakt.
Vooral de productie van soja, vlees en palmolie dragen bij aan de ontbossing.
In elf landen die de milieuorganisatie heeft laten onderzoeken, is de afgelopen tien jaar voor de Nederlandse import bijna 1,6 miljoen hectare bos verdwenen
.
In de periode van 1996 tot 2000 ging het wereldwijd om bijna 600.000 hectare bosgebied. Tussen 2001 tot 2005 was dat opgelopen tot circa een miljoen hectare”

Ondertussen zijn er wetenschappers die juist roepen dat het planten van bomen heel weinig effect heeft. Er moeten andere maatregelen worden genomen om het broeikaseffect in te perken. Maar die kosten geld, en ze hebben nu net iets gevonden om het geld uit onze zak te kloppen. Met onze centen kunnen weer bossen aangeplant worden, waar zij straks zelf weer profijt van hebben als de bomen gekapt gaan worden. Ondertussen leven ze in luxe met het deel dat aan de strijkstok bleef hangen. En met "ze" bedoel ik natuurlijk het bedrijfsleven en de politiek.

Onze eigen prins Willem Alexander wees de wetenschappers erop om de milieu problematiek serieus te nemen. Erg pedant, want wetenschappers zijn de enigen die het ècht serieus nemen. Het is het bedrijfsleven en de politiek die het 30 jaar lang hebben genegeerd ondanks alle waarschuwingen die over ons zijn heen gestort door de wetenschap. Maar met een moeder die voorzitter is van de Bilderberg conferentie kun je natuurlijk niet verwachten dat WA anders kan denken dan vanuit economische en politieke standpunten.

En ALS je dan bomen gaat planten, neem dan bomen die erg oud worden zodat de dampkring kan herstellen voordat de bomen de CO2 weer geleidelijk loslaten. Neem ook bomen die slecht branden, waardoor niet bij het minste geringste warme weer een weggeworpen sigaret voor een ramp kan zorgen. En neem bomen waarvan het hout niet al te aantrekkelijk is om te gebruiken voor de bouw. Bestaan die bomen? Jazeker. De Californische Redwood, ofwel Sequoia bomen, beantwoorden daaraan. Ze worden enorm groot, groeien snel, het hout is economisch niet interessant en je moet veel moeite doen om ze te laten branden.

http://www.cnr.berkeley.edu/departments/espm/extension/SEQUOIA.HTM

Maar als het om economie gaat en niet om milieu dan zullen deze boom dus niet in aanmerking komen.

  • Comments(1)//weblog.hcdeboer.nl/#post12

Basisbeurs

PolitiekPosted by Herco de Boer 21 Oct, 2007 16:03:06

Mijn dochter zit in het laatste half jaar van haar opleiding op het ROC in Hilversum. Het is nu oktober, maar de opleiding houdt februari op.

Na de middelbare school heeft ze het eerste jaar naar tevredenheid doorgebracht op het ROC in Amersfoort, maar tijdens het tweede jaar bleek dat de opleiding die ze meende te krijgen vanaf het 3e jaar niet doorging. Zij is toen overgestapt naar het ROC in Hilversum - het tweede jaar. OK, een jaar verloren, maar ze deed in ieder geval wat ze wilde doen. Dacht ze. Want ze was nauwelijks op school toen ze stage ging lopen en je kunt stellen dat haar opleiding heeft bestaan uit 2 en een half jaar stage lopen.
De opleiding houdt in februari op en na een gedwongen stop van een half jaar, wil ze door naar de HKU in Hilversum.
Ze is dan 21 jaar.
Vanaf haar 18e krijg ik (mijn vrouw eigenlijk) geen kinderbijslag meer voor haar en terwijl het leven duurder is, gaat er nu geld rechtstreeks naar mijn dochter in de vorm van een basisbeurs en een OV-studentenkaart. De basisbeurs is een schamel bedrag, maar de OV-studentenkaart komt goed uit bij al dat stage lopen.

Ze heeft nog even drie maanden in Amsterdam gewoond tijdens een stageperiode daar en dan krijg je meer geld van de IB-groep. Dat was ook nodig, want de kamer was bepaald niet gratis. Maar ze kreeg naast dat extra geld ook nog een kleine stagevergoeding gelukkig.
Nu had ze natuurlijk de IB-groep in Amersfoort verteld dat ze in Amsterdam ging wonen – anders kreeg ze natuurlijk niet een aangepaste vergoeding.

Het bleek dat mijn dochter zelf in Amsterdam had moeten melden dat ze daar woonde en dat had ze niet gedaan. Toen ze na drie maanden weer thuis was gaan wonen en dat de IB-groep had laten weten, kreeg ze als reactie (dachten we) een brief dat ze wel de IB-groep in Amsterdam moest vertellen dat ze dáár woonde, anders zou haar vergoeding voor buitenshuis wonen worden ingehouden. Ja, maar ze had zojuist gemeld dat ze nu weer in Amersfoort woonde bij haar ouders.
Wat niet in de brief stond was dat ze het geld dat ze die drie maanden had gekregen moest terugbetalen. De huur die mijn dochter dus drie maanden lang heeft betaald in Amsterdam moest ze weer teruggeven aan de IB-groep Amersfoort. Daar viel zonder een rechtzaak niets aan te doen, want ze had de IB-groep in Amsterdam niet verteld dat ze daar woonde en nu kreeg ze “een boete”: met haar basisbeurs moest ze de 3 maanden buitenshuis wonen terugbetalen.
Nou heeft ze in die drie maanden toch wel wat verdiend, zodat ze eigenlijk haar stageperiode voor nop heeft gewerkt. Nou ja, jammer, niets aan te doen.

Die basisbeurs is ongeveer 72 euro per maand. Daar moet een student dus van zien rond te komen. Ik geloof dat de kinderbijslag meer was, maar natuurlijk heeft ze wel een OV-studentenkaart, want zelfs als je die niet nodig zou hebben voor je studie, krijg je die toch. Dat is kennelijk de deal die er gesloten is.

Pim Fortuyn heeft nog zijn best gedaan voor die OV-studentenkaart, maar is wegens onenigheid er uiteindelijk uit gestapt, waarna de prijs van die OV-kaart behoorlijk is verhoogd. Kennlijk een deal met de NS die ten koste ging van het geld voor de student.

Studenten houden zich echter erg rustig - dat was in mijn tijd wel anders, maar toen had je ook nog vakbonden die opkwamen voor de werknemers in plaats van de werkgevers tegenwoordig - sinds Wim Kok in het torentje zat en de vakbondleiders bij zich riep is er geen staking meer geweest. Wim Kok "schudde zijn idealistische veren af" en ontpopte zich als de manager die hij was. Zijn kennis van de vakbonden (kennis maakt macht) heeft hij gebruikt en heeft het land naar de "Puinhopen van Paars" gestuurd.

Maar ik had het over de basisbeurs.
Oh ja, mijn dochter kan een aanvullende beurs aanvragen - daar heeft ze recht op - maar dat is wel afhankelijk van het inkomen van de ouders. INKOMEN VAN DE OUDERS? Waar gaat dit over? Ze is volwassen en of ze nu thuis woont of niet, haar aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

En die basisbeurs zou nu afgeschaft moeten worden. Volgens de politiek is er namelijk niet genoeg geld om het lerarentekort op te vangen. Er gaan miljarden in dit land om en we hebben vooral veel over voor niet-Nederlanders die vanuit het niets plotseling ons land binnenkomen en van alles gaan lopen eisen.
Voor bijvoorbeeld Europa draagt Nederland veel bij. - ja, want er zijn zoveel arme landen in Europa dat wij dat wel kunnen betalen. Voor defensie (defensie?) is er ook geld, maar natuurlijk nooit genoeg, want de oorlogsindustrie draait op volle toeren en daar wordt door een paar mensen veel aan verdiend. Ondertussen vechten onze jongens aan het Oostfront (Afghanistan en Irak) – nou ja vechten, ze moeten hun helmen afdoen omdat het anders de bevolking afschrikt, zodat ze een kogel door hun hoofd kunnen krijgen en als ze terugschieten en iemand raken mogen ze dat verantwoorden voor de rechter in Nederland.
Wat heeft defensie eigenlijk te maken met wat het woord betekent: bescherming ?

Ik dwaal weer af….
De Nederlandse bevolking wil zijn kinderen laten studeren, dus moeten ze dat ook maar betalen. Is dat wel zo? Het onderwijs is ronduit slecht. Dat kan ik zeggen, want ik heb nog examen moeten doen voor een zeer groot aantal vakken, voor mijn MULO diploma. Maar ook de "pretpakketten" van de Havo en Mavo bestaan al niet meer. Het niveau is nog veel verder gedaald. Dat moest wel , want anders had onze allochtoonse bevolking een probleem en die heeft jarenlang als voorbeeld gediend voor het onderwijs. Elke school moest het niveau hebben van een zogenaamde "zwarte" school. Want streven naar “gelijkheid voor iedereen” betekent je richten naar de zwaksten in de samenleving. Is dat dom of is dat dom?

Kinderen moeten nu langer op school blijven om tot een bepaald niveau te komen. Ik vind het best, maar laten ze dan de kinderbijslag ook langer door laten gaan, want uiteindelijk betalen de ouders dat geld.
Voor wie meent dat het Rijk toch ook bijdraagt: daar betaal ik 50% belasting voor.
Ik geloof dat het rijk het enige bedrijf is in ons land dat geen verantwoording hoeft af te leggen voor het geld dat ze van ons afnemen.
Criminelen hoeven dat trouwens ook niet.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post6

Identiteit 2

PolitiekPosted by Herco de Boer 14 Oct, 2007 14:20:59

Laat ik eerst zeggen dat ik mijn mening hier geef omdat die verschilt met die van de WRR. Dat betekent niet dat ik het goed of fout heb. Vaak benader ik dit soort kwesties vanuit de etymologie: welke woorden gebruiken we en wat betekenen ze en waar komt zo'n woord vandaan.

In het eerste stukje gaf ik al aan dat de woorden autochtoon en allochtoon worden gebruikt in landen waar de autochtoonse bevolking de meerderheid vormt. In de betekenis van "oorspronkelijke bewoners" kan dan ook het woord inheems gebruikt worden. Dat gebruiken we echter alleen als de autochtone bevolking is gedecimeerd - door welke reden dan ook.

Het grote verschil tussen Nederland en Argentinië is dan ook dat we hier spreken over autochtonen en in Argentinië over de inheemse bevolking. Maxima ontkent terecht de Argentijnse identiteit, omdat die identiteit grotendeels (!) ontleend is aan de Spaanse identiteit. Die Spanjaarden namen niet de taal en religie, de twee belangrijkste pijlers waarop een identiteit rust, over van de autochtonen, maar legden hen het Spaans op en hun eigen religie. Dat kun je doen als je in de meerderheid bent. De indiaans-argentijnse identiteit is zo grotendeel verloren gegaan, maar .. bestaat nog steeds. Je kunt echter niet zeggen dat dat een Argentijnse identiteit is.
Maxima en de WRR zien misschien graag dat het in ons land ook zo zal gaan.

Laat ik mijn visie geven over de Nederlandse identiteit.
Die bestaat, maar is niet te vangen binnen staatkundige grenzen.
Een Twentenaar en een Brabander verschillen. Dat heeft te maken met gemeenschappen van mensen, hun "taal" en hun door eeuwen heen gevormde gewoontes.
Verschillende vlakbij elkaar wonende gemeenschappen vormen ook weer een gemeenschap, dat verschilt van andere gemeenschappen, enzovoort. Als Nederlanders delen we een geschiedenis en een taal en onze gewoontes.

Taal als bindmiddel
Het Nederlands bindt de Twentenaar en de Brabander, al is er een dialectisch verschil. Ga je de staatkundige grens over van Nederland naar Duitsland, kom je in een ander taalgebied. Wij voelen ons direct minder verwant.

België laat zien dat een taalgrens (Vlaams-Waals) belangrijker kan zijn dan een staatkundige (machts-)grens. Ga je van Nederland naar België (Antwerpen bijv.) dan kun je daar Nederlands spreken, al is er ook weer dat dialectisch verschil. Maar we voelen ons meer verwant. Als we ook nog een zelfde mening hebben, voelen we ons nog meer verwant. Die mening kan schuilen in de religie bijvoorbeeld.
Op basis van taal willen sommige gebieden zelfs autonomiteit of zelfstandigheid - bijvoorbeeld Wales in Groot-Britannië. Taal is dus een belangrijk bindmiddel.

Het eerste wat wij aan onze allochtonen vragen is dan ook om Nederlands te leren. De eerste stap naar integratie, want wanneer groepen mensen de taal niet spreken werk je segregatie (ghetto-vorming) in de hand. Dat leidt tot discrimatie - dat is een geschiedkundig gegeven en de mens eigen, hoe vervelend die eigenschap ook is.

Iemand die een andere taal spreekt brabbelt maar wat. Daar komt het woord "barbaar" vandaan. De Grieken vonden dat iemand die een andere taal sprak minder beschaafd was. http://nl.wikipedia.org/wiki/Barbaar
En zoals te lezen is op wikipedia, is het woord Berber ook verwant aan barbaar. Het feit dat de Berbers zich in hun eigen land Marokko onderdrukt voelen, komt door de arabieren die Marokko eeuwen geleden onder de voet liepen en hun geloof, de Islam, opdrongen aan de verschillende bevolkingsgroepen. De Islam houdt ze onder de duim. De Marokkaanse identiteit wordt dus gevormd door het Berbers/Arabisch en de Islam, dus Taal en Religie.

De taal die de Berbers spreken is zelfs niet eens een geschreven taal, maar alleen een gesproken taal, hoewel er wel pogingen zijn om met arabisch schrift het Berbers te kunnen opschrijven - dit zal een stimulans betekenen voor de Berberse identiteit. Vooralsnog lijkt de Marokkaans-arabische elite neer te kijken op de oorspronkelijke Berber-bevolking (en hoe kun je dat beter doen dan hen een identiteit te ontzeggen smiley ).

De eerste generatie Turken en Marokkanen spraken geen Nederlands. Zij kwamen in een vreemd land en bleven op zichzelf. Hun kinderen groeiden op met de Nederlandse taal en kwamen daarmee in een lastige positie terecht. Je ziet ook dat het juist de tweede en derde generatie Turken en Marokkanen zijn die problemen krijgen met hun identiteit.
Ja, IDENTITEITS-problemen.
Waarom? Kennelijk heeft Nederland wel een eigen identiteit die niet strookt met die van Turken en Marokkanen. Daarbij mag ook niet vergeten worden dat niet ALLE Turken dezelfde identiteit hebben - er is een groot verschil tussen de Turken uit Istanbul of die uit het achterland, of de Koerden, die zelfs een eigen taal en cultuur hebben, dus ook een eigen identiteit.

De WRR, Pauline Schreurs en Maxima ontkennen dus dat Marokkanen en Turken identiteitsproblemen kunnen hebben, want ze wonen in een land ZONDER identiteit.

Cultuur
Naast taal als bindmiddel is er dus ook nog de cultuur als bindmiddel. De cultuur van Turkije en Marokko is wezenlijk anders dan die van Nederland. Ontkennen van de Nederlandse identiteit is ook ontkennen van de Nederlandse cultuur en kan er dus ook geen probleem tussen andere culturen en die van Nederland zijn.

"Ja, maar ..." Ja, ik weet het, de cultuur van Duitsland, België, Frankrijk en Nederland verschillen niet erg van elkaar. Dat betekent niet dat die cultuur er niet is! Maar in Nederland is die toch net even anders van die in Duitsland en Frankrijk. Klompendansen in Westfriese klederdracht is echt anders dan volksdansen in Beieren. We vinden Schotse doedelzakken, Spaanse dansen en Franse cuisine interessant, maar het is niet van ons - wij herkennen ons daar zelf niet in. Juist omdat het afwijkt van onze eigen cultuur, vinden we het interessant!

Bovendien spreken we in de verschillende Europese landen nog andere talen ook! Wat zou er gebeuren als Europa een gezamelijke taal moet gaan kiezen, net als de Verenigde Staten van Amerika? Is Nederland de eerste die daaraan zal toegeven?
Nee, taal bepaalt identeit, net als religie en andere cultuur-uitingen. En ik herhaal nog een keer dat dat volk zich niet binnen de kunstmatige staatkundige grenzen hoeft te houden.

Religie
Nederlanders zijn protestants, gereformeerd, calvinistisch ....hoewel er genoeg katholieken zijn in ons land. Misschien zijn die katholieken in Nederland daarom liberaler dan in sommige andere landen. Maar Nederlanders zijn niet islamitisch. Nederlanders die islamiet worden voelen dat ze een andere identiteit aannemen dan de andere Nederlanders.

De houding van Nederland tegenover andere religies is altijd vrijzinnig geweest. Dat lag in Frankrijk bijvoorbeeld heel anders. Veel Nederlanders hebben dan ook Hugenoten in hun stamboom. Nederland is vrijzinnig en als moslims naar ons land komen zullen ze zich moeten aanpassen. De Islam duldt die vrijzinnigheid niet en daardoor is er een probleem ontstaan tussen de allochtone moslims en de autochtone bevolking. Maar het komt ook omdat de groep moslims die naar ons land is gekomen te groot is - daarover later (zie integratie).

Typisch Nederlands is het dat er niet wordt geageerd tegen de Islam om onze eigen religie te propageren. Niemand verwacht dat moslims hun geloof verlaten en ONS geloof aannemen. Wel verwachten we dat moslims hun religie niet aan ons gaan opdringen. Het grote probleem van deze tijd is dat het wel zo is. Het salafisme is een voorbeeld van intolerantie naar andere religies toe. Men verwerpt de Nederlandse wetgeving en daarmee is een toestand ontstaan die geen enkel land duldt - die wet is namelijk ontstaan dankzij de Nederlandse Identeit, de vrijzinnigheid.
Alle moslims kunnen in ons land hun geloof beoefenen - wij leggen hen daarbij niets in de weg - maar wij verwachten van moslims diezelfde tolerantie. Ziehier de Nederlandse identiteit betreffende religie.
De Islam is echter meer dan een Religie, het is ook een politiek systeem en daar zit nu juist het probleem dat altijd de kop op zal steken. Bovendien is de Islam niet tolerant ten aanzien van andere geloven.

Integratie
Natuurlijk zijn er verschuivingen en worden bepaalde gebruiken overgenomen. Dat is echter een natuurlijk proces dat langzaam plaats vindt. Het woord is integratie. Het naar elkaar toegroeien van verschillende culturen. Daarmee wordt ook de identiteit van een landstreek bepaald.
Als de groep nieuwkomers te groot is, krijg je ghettovorming en segregatie, het tegenovergestelde van integratie. Het gevolg is: discriminatie. Wanneer integratie wordt opgedrongen spreken de nieuwkomers zelfs van assimilatie - en dat hoor je tegenwoordig al meer. Dat betekent dat er iets fout gaat.

Amsterdam was altijd al een toevluchtsoord voor vluchtelingen. Duitsers die in de 17e eeuw naar Amsterdam vluchtten werden "Jan-Hendriks" genoemd en bleven lang vreemdelingen. Het heeft generaties geduurd voordat ze zich tot de ECHTE Amsterdammers konden rekenen. Dat kwam omdat ze zich vermengden. De Joden die dat niet deden bleven een aparte groep en zijn lang gediscrimineerd, maar altijd getolereerd.
Het is een gotspe te noemen dat de Joden tegenwoordig het meest worden gediscrimineerd door de moslims in ons land.

Het is ook typisch Nederlands om het discrimineren in de grondwet te verbieden (die wet klopt van geen kant, maar daarover een andere keer), maar bij een openlijke demonstratie in Amsterdam toe te staan dat een groep moslims openlijk kon scanderen "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas".
En de politiek zelf bedacht het "positief discrimineren" - grondwettelijk verboden, maar men deed het gewoon. Hier was weer een typisch Nederlands eigenschap aan het werk: de kant kiezen van de zwakkere in de samenleving, zelfs als het ongrondwettelijk was.

Maar dat typisch Nederlandse, hetzij een positieve, hetzij een negatieve eigenschap, geeft al aan dat er sprake MOET zijn van een Nederlandse Identiteit.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post5

Identiteit 1

PolitiekPosted by Herco de Boer 14 Oct, 2007 13:37:39

De volgende woorden sprak Maxima (de Argentijnse, getrouwd met de kroonprins van Nederland) op 24 spetember 2007 naar aanleiding van de presentatie van het rapport van de WRR: "Identificatie met Nederland".

"'De' Nederlander bestaat niet. Als troost kan ik u zeggen dat 'de' Argentijn ook niet bestaat".

Wat moeten wij Nederlanders hier nu mee?

Ten eerste had ik wel zoiets verwacht.
Wie in ons land bang is dat opgaan in het grote Europa betekent "het verliezen van de Nederlandse identiteit" moet eerst wijs gemaakt worden dat die Nederlandse identiteit niet bestaat. Het is een opmaat naar invoering van het Europese Verdrag dat klaar ligt om door alle leden goedgekeurd te worden. Een referendum komt er dus nu niet, want we zouden wel eens nog een keer NEE kunnen zeggen.
De volgende stap zou zijn dat ons verteld wordt dat onze Nederlandse Identiteit, eigenlijk een Europese identiteit is - ik denk niet dat ze zó dom (obvious) zullen zijn. Alhoewel: uit het WRR-rapport:"Dit uitgangspunt geldt naar het oordeel van de raad niet alleen voor de Europese identiteit, maar is in bredere zin van toepassing." Ergens anders staat dat deze "Europese identiteit" wordt gestimuleerd door een volkslied en een vlag (en natuurlijk de euro). Zou daarom Nederland ook een ander volkslied moeten krijgen? Om het tegenovergestelde te bereiken: de Nederlandse identiteit afbreken ten gunste van de Europese identiteit?

Maar goed, dat is tot daaraan toe. Behalve die ene zin die citeerde wordt over derest van Maxima's speech nauwelijks gerept, terwijl dat toch belangrijk is. Hier nog een stukje:

"Twee jaar geleden waren mijn man en ik op bezoek in Marokko. We hadden een groepje jonge Nederlanders meegenomen. De helft van hen had een Marokkaanse achtergrond. Zij waren onze gidsen en onze tolken. Ik herinner me een bezoek aan een Koran-school in Marrakesh. Voor ons een onbekend terrein. Maar zij maakten ons wegwijs in de ideeën en gebruiken. Moeiteloos vertaalden ze heen en weer tussen Marokkaans en Nederlands. Wat geweldig, om thuis te zijn in twee culturen en moeiteloos van de een naar de nader te kunnen springen. Bruggenbouwer te kunnen zijn. Ik was enorm trots op hen.

Een ander voorbeeld. Vorig jaar was ik vanuit mijn interesse te gast bij een aantal gesprekken van Pauline Meurs met studenten. Het ging over de ontwikkeling van hun eigen identiteit en wat het voor hen betekent Nederlander te zijn. Een van de studenten was Semra, een studente Rechten. Zij vertelde dat ze bij het slagen voor haar eindexamen haar schooltas had gehangen aan een mast met twee vlaggen: een Turkse en een Nederlandse. Een mooi beeld. Een bungelende schooltas. Twee feestelijk wapperende vlaggen. Wel één mast."

Grappig dat hier twee voorbeelden gegeven worden over allochtonen. Maar we hadden het toch over de NEDERLANDSE identiteit? Is het dan vreemd als je naar allochtonen kijkt, je de Nederlandse identiteit niet vindt?

Het lijkt er sterk op dat er een verband is tussen ontkennen van de Nederlandse identiteit ten gunste van de allochtonen. Je gaat je dan afvragen waarom er een inburgeringscursus nodig zou zijn! Nou, misschien willen ze die afschaffen en ontkennen van een Nederlandse identiteit is een opmaat daartoe.

Laten we eens naar Argentinië kijken. Dat heeft een bevolking van ca. 40 miljoen zielen. Daarvan zijn 700.000 personen "inheems". Valt het u wel eens op dat de term "inheems" wordt gebruikt voor autochtonen die hun land zijn kwijt geraakt aan allochtonen?
In het geval van Argentinië hebben we het over Spaanse allochtonen die het land hebben overspoeld. De identiteit van Argentinië is dan ook waarschijnlijk niet veel anders dan die van Spanje, alhoewel de tijd en de omgeving dat wel zal hebben bijgeschaafd.

Hoe zit het met Kosovo?
Kijk op Wikipedia, want de geschiedenis van dat gebied is ingewikkeld. De Turken van het Ottomaanse rijk richtten bij bestuurlijke hervormingen van 1864 de provincie Kosovo op. Dat zorgde voor een grote volksverhuizing en met name islamitische en Rooms-katholieke Albanezen en Turken kwamen zich massaal in dit Servische Kosovo verstigen. De verhouding Serviërs / niet-Serviërs veranderde en begin 20e eeuw was de verhouding 50-50.
Kosovo kreeg vervolgens een grote groep immigranten uit Albanië te verwerken. En uiteindelijk zijn de autochtone Serviërs verdrongen door de allochtonen Albaniërs. Tegelijkertijd werd Kosovo islamitisch. Verschil in Taal en Religie scheidt de Serviërs en Albaniërs. Het gebied zou nu aan Albanië moeten toekomen, ware het niet dat de albanese Kosovaren niet voor niets dat land zijn ontvlucht. Men denkt dus aan zelfbestuur - met andere woorden: Servië raakt een gebied kwijt waar haar identiteit in de vorm van het Merelveld en een heilig klooster ligt.

Twee pijlers die een volk identiteit geeft zijn de Taal en de Religie. In Kosovo is dat fout gegaan - van integratie was nauwelijks sprake - de toestroom aan Albanezen heeft de Servische provincie Kosovo een andere identiteit gegeven. Er is dus wel een Kosovaarse identiteit, maar die was eerst Servisch en is nu Albanees.

Niet voor niets verlangt Nederland van de allochtonen dat ze Nederlands leren. We verwachten echter niet dat ze hun geloof afzweren. De Islam is sterk verbonden met een andere taal, namelijk het Arabisch. Een verschil tussen Turken en Marokkanen is er ook, maar beide verschillen weer met de Nederlandse identiteit. Als er iemand met een mes wordt neergestoken is de dader in 9 van de 10 gevallen een Marokkaan. Heeft het dragen van een mes misschien iets te maken met de Marokkaanse identiteit en niet met de Nederlandse?

Ik weet niet wat het WRR en Paulune Schreurs bedacht hebben bij het verkondigen dat de Nederlandse identiteit niet bestaat, maar misschien moeten we eens kijken naar de autochtonen om die identiteit te vinden.

wordt vervolgd....

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post4
« Previous